Projekt tzw. umowy społecznej przygotowały związki zawodowe energetyków, podobnie jak miało to wcześniej miejsce z górnikami. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów emocje wzbudziły doniesienia o jej zapisach.
Aby umożliwić inwestycje w OZE spółkom, takim jak: Polska Grupa Energetyczna, Enea czy Tauron, Ministerstwo Aktywów Państwowych proponuje utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Mają być do niej przeniesione wszystkie elektrownie węglowe i związane z nimi spółki serwisowe i kopalnie węgla brunatnego.