Orlen połączony z Lotosem i PGNiG ma szanse rywalizować na rynku globalnym i być liderem transformacji energetycznej - ocenił w rozmowie z PAP prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. Jak zaznaczył, niezwykle istotny będzie dostęp do paliwa przejściowego - gazu.

Transformacji energetycznej nie da się bowiem dokonać bez gazu - zauważył Roszkowski.

"Zużycie gazu w Polsce będzie rosło i mamy tutaj szanse na stworzenie podmiotu, który z większą siłą będzie mógł rywalizować na rynku globalnym” - powiedział PAP prezes Instytutu Jagiellońskiego.

"Możliwości rywalizacji poprawią się zarówno w wydobyciu tego surowca, jak i wykorzystaniu go w procesie transformacji systemu elektroenergetycznego i całej gospodarki" - dodał.

Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad tymi spółkami. W wyniku przyjętego scenariusza połączenia akcjonariusze Lotosu i PGNiG LOTOS i w zamian za akcje, obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym.

W podmiocie, który powstanie z przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50 proc., co zabezpieczy m.in. przed ewentualnym wrogim przejęciem - poinformował podczas środowej konferencji prasowej wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Przypomniał, że obecnie Skarb Państwa ma ok. 27 proc. akcji Orlenu. Dodatkowo Skarb Państwa i PKN Orlen będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie tego scenariusza, jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa.

Jak tłumaczył, w praktyce będzie to oznaczać, że transakcja będzie polegać na podniesieniu udziału Skarbu Państwa w PKN Orlen. W efekcie Skarb Państwa zagwarantuje sobie możliwość sprawnego zarządzania i zabezpieczy się przed ewentualnym wrogim przejęciem oraz innymi niebezpieczeństwami - stwierdził Sasin.

„Skarb Państwa będzie kształtował politykę nowego koncernu i miał decydujący wpływ na ład korporacyjny” - zaznaczył.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek dodał z kolei, że jeśli chodzi o PGNiG, to model połączenia powinien zostać opracowany do września; na przełomie października i listopada planowane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, a cały proces powinien zostać zamknięty do końca roku.