PKN Orlen na początku maja złoży w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie koncentracji z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), a cały proces może się zakończyć nawet wcześniej niż proces dotyczący Grupy Lotos, czyli przed końcem 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

"Niewykluczone, że proces konsolidacji z PGNiG uda się przeprowadzić wcześniej niż z Grupą Lotos" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.

Jego zdaniem, na całą konstrukcję budowy koncernu multienergetycznego z udziałem PKN Orlen, Grupy Lotos, PGNiG, a także już przejętej Grupy Energa, należy patrzeć holistycznie.

"Prowadzenie takiej firmy, jak Orlen polega również na tym, żeby mieć wizję na lata do przodu. Orlen stale przechodzi i powinien przechodzić transformację biznesową. Nie zatrzymamy spadku zużycia paliw tradycyjnych, musimy podążać za zmieniającymi się trendami" - przekonywał.

Jak zapowiedział prezes, wniosek do UOKiK w sprawie koncentracji z PGNiG złożony zostanie "na dniach".

W jego ocenie, ten proces, w porównaniu do przejęcia Grupy Energa i Grupy Lotos, będzie "gdzieś pośrodku".

"Zapewne będzie nieco bardziej skomplikowany niż w przypadku Energi, co poszło błyskawicznie, ale zupełnie nieporównywalny do procesu przejęcia Grupy Lotos, gdzie mamy do czynienia z koncentracją w wielu aspektach" - dodał prezes.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Umowa z wykonawcą Ostrołęki C w ciągu kilku tygodni

Podpisanie umowy na budowę bloku gazowego elektrowni Ostrołęka C powinno nastąpić jeszcze w I półroczu 2021 roku, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W połowie kwietnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie spółki CCGT Ostrołęka przez PKN Orlen wspólnie z Energą oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG).

"Mam nadzieję, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w ciągu kilku tygodni" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił jednocześnie, że to nie jedyny blok gazowy, który będzie budowany w Grupie Orlen.

"Rozmawiamy z Grupą Lotos i w ciągu około półtora roku chcemy również doprowadzić do wyboru wykonawcy bloku gazowego w Gdańsku" - dodał prezes.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Wybór wykonawcy Kompleksu Olefin

PKN Orlen powinien dokonać wyboru wykonawcy Kompleksu Olefin - jednego z trzech kluczowych projektów w ramach programu rozbudowy petrochemii koncernu - w II kwartale 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

"Spodziewam się, że umowę z wykonawcą Kompleksu Olefin podpiszemy w II kwartale 2021 roku" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.

To jeden z trzech projektów inwestycyjnych wchodzących w skład programu rozbudowy petrochemii o wartości ponad 8 mld zł, obok rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu i budowy kompleksu pochodnych aromatów. W ramach tego programu kończy się również budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, które ma umożliwić wdrażanie własnych technologii, a które zostanie oddane do użytku jeszcze w tym roku.

Inwestycje w ramach programu rozwoju petrochemii zwiększą moce produkcyjne PKN Orlen o około 30%. Po zakończeniu ich realizacji szacowana roczna EBITDA koncernu wzrośnie o ok. 1,5 mld zł.

Pod koniec 2019 roku PKN Orlen podpisał umowę na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem rozbudowy Kompleksu Olefin w Płocku w formule PMC+ (Project Management Contractor) z firmą Fluor.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Wydzielenie rafinerii w Gdańsku w najbliższych miesiącach

PKN Orlen zakłada, że do wydzielenia rafinerii w Gdańsku dojdzie w ciągu najbliższych miesięcy, natomiast jeszcze w tym kwartale planuje ogłosić ostateczną strukturę transakcji, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Jednym z elementów wdrożenia środków zaradczych jest przygotowanie rafinerii, która będzie funkcjonowała w formule rafinerii processingowej. Ze względu na fakt, iż aktywa rafineryjne w Grupie Lotos są rozłożone w różnych podmiotach, niezbędne jest ich skoncentrowanie w jednej spółce, do której docelowo wejdzie partner. Trwają prace w zakresie wydzielenia, ale należy mieć na uwadze, że jest to skomplikowany proces, jakiego w Polsce jeszcze nikt nie prowadził. Do wydzielenia rafinerii dojdzie w momencie, kiedy będziemy pewni, że od strony operacyjnej wszystko jest poukładane jak należy. Zakładamy, że nastąpi to w ciągu najbliższych miesięcy" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.

Zaznaczył, że koncern wciąż rozmawia z kilkoma partnerami w sprawie warunków zaradczych Komisji Europejskiej dotyczących konsolidacji z Grupą Lotos.

"Wszystko sprowadza się do warunków, jakie zostaną zaproponowane przez potencjalnych inwestorów. Będziemy brać pod uwagę nie tylko parametry finansowe, ale również perspektywy rozwoju, jakie będą możliwe z danym partnerem na innych rynkach i obszarach działalności nie objętych środkami zaradczymi. Nigdy nie ukrywałem, że jestem zwolennikiem wymiany aktywów" - dodał prezes.

Jak zapowiedział, jednym z kluczowych elementów całego procesu będzie ogłoszenie struktury transakcji.

"Chodzi o przedstawienie docelowego modelu finansowego transakcji. Dołożymy starań, żeby to nastąpiło jeszcze w tym kwartale" - podkreślił.

Według niego, końcową odsłoną procesu będzie ogłoszenie partnera w warunkach zaradczych, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy.

"Na pewno nie będzie to partner z Rosji, ani bezpośrednio, ani pośrednio powiązany" - zapewnił Obajtek.

Szef PKN Orlen potwierdził, że ma nadzieję na przeprowadzenie procesu do końca 2021 roku.

"Widzę na podstawie dotychczasowych rozmów z potencjalnymi partnerami, że jest duża szansa na uzyskanie tego, co chcemy osiągnąć. Nie stać nas na żaden błąd, żadną wpadkę, bo ten proces będzie oceniany jeszcze przez długie lata, także w wymiarze politycznym, dlatego musi zostać przeprowadzony wzorcowo" - podsumował prezes.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Autor: Piotr Apanowicz