W drugiej połowie 2020 r. średnie ceny energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej nieznacznie spadły w porównaniu z drugą połową 2019 r. W Polsce prąd w gniazdku podrożał prawie najmocniej w UE, natomiast gaz, podobnie jak w całej Unii, potaniał.

W drugiej połowie 2020 r. średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej nieznacznie spadły w porównaniu z drugą połową 2019 r. W połowie ubiegłego roku za 100 kWh trzeba było zapłacić średnio 21,3 EUR, podczas gdy rok wcześniej cena 100 kWh wynosiła 21,7 EUR. Średnie ceny gazu w UE również minimalnie się obniżyły, osiągając 7,0 EUR za 100 kWh w drugiej połowie 2020 r.

Sporą część rachunku za prąd i gaz stanowią podatki. W przypadku energii elektrycznej podatki i opłaty odpowiadały za 40 proc. rachunków gospodarstw domowych w UE w drugiej połowie 2020 r. W przypadku rachunków za gaz odsetek ten wyniósł 32 proc..

Największe spadki i wzrosty cen prądu

W drugiej połowie 2020 r. w porównaniu z drugą połową 2019 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych spadły w 14 krajach UE. Najmocniej prąd potaniał (według cen wyrażonych w walutach krajowych) w Holandii (-33,8 proc.), a także na Cyprze (-24,1 proc.) i w Szwecji (-17,2 proc.). Natomiast największy wzrost odnotowano w Luksemburgu (+ 10,3 proc.) oraz w Polsce (+ 9,7 proc.) i na Słowacji (+ 8,8 proc.).

Wyrażone w euro średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2020 r. były najniższe w Bułgarii (9,8 EUR za 100 kWh), na Węgrzech (10,1 EUR) i Estonii (12,9 EUR), a najwyższe w Niemczech (30,1 EUR), Danii (28,2 EUR). ) i Belgii (27,0 EUR).

Największe podwyżki i obniżki cen gazu

Ceny gazu spadły w 21 z 24 państw członkowskich UE, które podają ceny gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych. W okresie od drugiej połowy 2019 r. do drugiej połowy 2020 r. największe spadki cen gazu dla gospodarstw domowych (wyrażone w walutach krajowych) widoczne były na Litwie (-27,3 proc.), następnie w Bułgarii (-21,2 proc.) i na Łotwie (-20,2 proc.). Obniżki podatków i kosztów energii spowodowały obniżenie kosztów na Litwie iw Bułgarii. Na Łotwie głównym czynnikiem był koszt energii. Natomiast największy wzrost odnotowano w Niemczech (+ 5,4 proc.), przed Holandią (+ 4,7 proc.) i Portugalią (+ 0,9 proc.). Podwyżki podatków wpłynęły głównie na wzrosty rachunków w Holandii. Koszt energii był głównym motorem wzrostów w Niemczech. W Portugalii oba komponenty wpłynęły na wzrost cen gazu..

Wyrażone w euro średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2020 r. były najniższe na Łotwie (2,8 EUR za 100 kWh), Litwie (3,0 EUR) i Węgrzech (3,1 EUR), a najwyższe w Holandii (10,1 EUR) i we Włoszech ( 9,0) i Hiszpanii (8,9 EUR).

Zmiany cen energii elektrycznej i gazu w krajach UE w 2p2020 od 2p2019 / eurostat