Pierwotna oferta publiczna spółki energetycznej Energa rozpocznie się dzisiaj od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Oferta obejmie do 141.522.067 akcji serii AA (stanowiących 34,18% kapitału), sprzedawanych przez Skarb Państwa, podała spółka w prospekcie. Cenę maksymalna ustalono na 20 zł. Przy jej uwzględnieniu, maksymalna wartość oferty wyniosłaby ok. 2,83 mld zł (przy czym cena dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa).

Book-building potrwa do 3 grudnia. Z kolei na 19 listopada - 2 grudnia zaplanowano przyjmowanie zapisów inwestorów indywidualnych oraz dużych inwestorów indywidualnych. Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie oraz ich podział na transze, jak również ustalenie ceny sprzedaży przewidziano na 3 grudnia. Zapisy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 4-6 grudnia.

Przydział akcji oferowanych planowany jest na 9 grudnia, a pierwszy dzień notowania akcji na GPW - na 11 grudnia lub w zbliżonym terminie.

W dokumencie podano, że na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych i dużych inwestorów indywidualnych ustanowiono cenę maksymalną w wysokości 20 zł za jedną akcję oferowaną.

"Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie" - czytamy w prospekcie.

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna, zastrzeżono dalej.

Inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje oferowane w kategorii przeznaczonej dla tego typu inwestorów w liczbie 1-1.500 sztuk, zaś duży inwestor indywidualny - odpowiednio 1-6.000 sztuk, podano także w prospekcie.

Skarb Państwa zobowiązał się do lock-upu na 180 dni (licząc od dnia debiutu akcji na GPW), podano także w dokumencie.

Globalnymi współkoordynatorami są J.P. Morgan Securities i UBS Limited. Współprowadzącymi księgę popytu są Merrill Lynch International Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UniCredit CAIB Poland, UniCredit Bank AG oraz Banco Espírito Santo de Investimento. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17%, wg stanu na grudzień 2012 r.