Wolumen obrotu w transakcjach terminowych na rynkach energii elektrycznej Grupy GPW wyniósł w maju 10,1 TWh i był o 37,7% większy niż rok wcześniej, podała GPW w komunikacie.

„Narastająco od początku roku wolumen na rynku terminowym energii wzrósł o 178,6% względem analogicznego okresu 2012 r. Na rynku spot wolumen obrotu energią elektryczną spadł z 1,8 TWh w maju 2012 r. do 1,5 TWh w maju 2013 r. (o 14,8%)" – czytamy w komunikacie.

Miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych spadł w skali roku o 72,2% z 5,0 TWh do 1,4 TWh w maju 2013 r. Po pierwszych pięciu miesiącach 2013 r. wolumen obrotu prawami majątkowymi wyniósł 26,4 TWh wobec 28,0 TWh w analogicznym okresie 2012 r.

Łączny wolumen obrotu na rynku gazu wyniósł w maju 2013 r. 78,6 GWh (34,7 GWh w transakcjach spot i 43,9 GWh w transakcjach terminowych). Narastająco od początku roku całkowity wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 381,7 GWh.