Konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie gazu łupkowego są tendencyjne - uważa eurodeputowana Lena Kolarska - Bobińska. Dlatego posłanka PO wysyłała dziś w tej sprawie list do trzech unijnych komisarzy.

Bruksela zachęca wszystkie osoby, organizacje i organy publiczne, by do 20 marca w specjalnej ankiecie wypowiedziały się na temat eksploatacji „łupków”.

Eurodeputowana Lena Kolarska - Bobińska mówi Informacyjnej Agencji Radiowej, że chce dowiedzieć się od Komisji Europejskiej dlaczego treść ankiety jest nieobiektywna. Pytania są tak sformułowane, że już w nich widać negatywny stosunek do wydobycia łupków.

Komisja Europejska zapowiadała wcześniej, że propozycje nowych przepisów środowiskowych przedstawi jesienią tego roku Konsultacje społeczne w sprawie „ łupków” są prowadzone we wszystkich 23 językach Unii Europejskiej, chociaż na początku kwestionariusz ankiety był dostępny jedynie po niemiecku, angielsku i francusku.

Na pytania można odpowiedzieć na stronie: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SHALEGAS&lang=pl