Urząd Regulacji Energetyki przypomniał, że transakcje sprzedaży na giełdzie gazu są zwolnione z obowiązku stosowania taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE, ponieważ rynek ten jest uznany za konkurencyjny.

Zgodnie z opublikowaną w środę informacją Prezesa URE, rynek gazu ziemnego organizowany przez giełdę towarową, działającą zgodnie z ustawą o giełdach towarowych, spełnia warunki konkurencyjnego segmentu rynku gazu.

"Powyższe sprawia, że transakcje dokonywane na tak określonych ustawowo zasadach spełniają warunek do uznania, że działalność w tym zakresie prowadzona jest ex lege (na mocy ustawy - PAP) w warunkach konkurencji" - brzmi informacja podpisana przez prezesa URE Marka Woszczyka.

Informacja URE jest odpowiedzią na zgłaszane do Urzędu wątpliwości, czy transakcje sprzedaży na przygotowywanym do uruchomienia rynku gazu ziemnego nie podlegają zwolnieniu z obowiązku stosowania taryf.

URE wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o giełdach towarowych, wszyscy uczestnicy rynku mają zagwarantowane m.in. jednakowe warunki zawierania transakcji giełdowych, jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych, bezpieczny i sprawny przebieg transakcji na warunkach akceptowanych przez obie strony, gwarancje skutecznej kontroli przez Komisję Nadzoru Finansowego i zabezpieczeń przed wykorzystywaniem przez jakiegokolwiek uczestnika obrotu towarami giełdowymi pozycji ograniczającej konkurencję.

Urząd podkreślił też, że na tych samych podstawach Prezes URE w 2000 r. uznał giełdowy rynek energii elektrycznej za rynek konkurencyjny. Dlatego oferowanie paliw gazowych przez giełdę towarową może się odbywać na analogicznych zasadach, czyli bez obowiązku stosowania przez te przedsiębiorstwa zatwierdzonych przez Prezesa URE taryf - stwierdził Urząd.

Giełda gazu powstaje na Towarowej Giełdzie Energii. Odpowiednie zmiany w Regulaminie Obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE zatwierdziła już Komisja Nadzoru Finansowego. Ostatnio TGE i Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisały umowę w sprawie sposobu przekazywania informacji niezbędnych do funkcjonowania giełdy gazu, a także zasad realizacji zleceń.(PAP)

wkr/ pad/