Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną jaką władze Francji przeznaczyły na cztery demonstracyjne, pływające farmy wiatrowe. Mają one przyczyniać się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych przez ten kraj.

Wiatraki usytułowane na specjalnych, pływających platformach będą zlokalizowane na Atlantyku w pobliżu zachodniego wybrzeża Francji (projekt "Groix Belle Ile") oraz na Morzu Śródziemnym ("Golf du Lion", "Eolmed", oraz "Provence Grand Large").

Każda z demonstracyjnych farm będzie złożona z 3-4 turbin. Ich całkowita moc wytwórcza ma wynieść 24 megawaty. Turbiny będą ze sobą połączone, a energia z nich ma trafiać na ląd za pomocą podwodnego kabla.

Każda z demonstracyjnych farm będzie miała inną kombinację turbin, pływaków oraz kabli. Celem wsparcia tych projektów jest przetestowanie różnych rozwiązań technologicznych zanim zostaną one zastosowane na większą skalę.

Dla porównania planowana przez PGE morska farma wiatrowa na Bałtyku (stacjonarna, a nie pływająca) ma mieć docelowo 2545 MW. Energia elektryczna z niej ma być w stanie zasilić nawet do 4 mln gospodarstw domowych.

Francuskie farmy otrzymają pomoc państwową zarówno na etapie inwestycji, jak i późniejszego działania. Normalnie taka pomoc publiczna jest zabroniona w UE, aby nie zaburzać konkurencji, ale tym razem eksperci z Brukseli stwierdzili, że można na nią pozwolić.

"Komisja Europejska uznała, że francuskie projekty będą promowały wzrost nowego rodzaju morskiej energii wiatrowej i potencjalny rozwój nowej technologii energii odnawialnej - podkreślono w komunikacie. - Poziom przyznanej pomocy (...) jest proporcjonalny i pozwoli uniknąć nadmiernej rekompensaty dla beneficjentów wsparcia publicznego".

KE stwierdziła, że farmy, które będą wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, pomogą Francji zrealizować cele klimatyczne nie zakłócając przy tym konkurencji.

Przyjęte przez KE w 2014 roku wytyczne dotyczące pomocy publicznej pozwalają państwom członkowskim wspierać projekty energetyki odnawialnej, jednak na określonych warunkach. Celem jest wsparcie unijnych celów klimatyczno-energetycznych przy najmniejszych możliwie kosztach dla podatników.

Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii ustala cele jakie każdy z krajów członkowskich UE ma spełnić jeśli chodzi o wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku Francji ma być to 23 proc. w 2020 roku.