Zarząd spółki celowej Elektrownia Ostrołęka - po uzyskaniu niezbędnych do podjęcia decyzji zgód korporacyjnych - wydał NTP (Notice to Proceed), czyli decyzję oznaczającą pełne rozpoczęcie budowy Elektrowni Ostrołęka C przez wykonawcę, podała Energa.

"Wspólne przedsięwzięcie Energi i Enei realizowane jest przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. generalnym wykonawcą inwestycji, w trybie 'pod klucz', jest konsorcjum spółek GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. Wartość kontraktu wynosi 6,023 mld zł brutto. Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Nową elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy bloku, w tym krótkiego czasu uruchamiania i dynamicznej zmiany obciążenia, co umożliwi współpracę z odnawialnymi źródłami energii. Nowoczesna, stabilna i wysokosprawna jednostka o mocy 1000 MW wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii i umożliwi dalszą transformację sektora w kierunku zrównoważonego rozwoju źródeł odnawialnych (OZE), których udział w miksie energetycznym będzie wzrastać. Elektrownia będzie bardzo ważna dla przyszłej współpracy synchronicznej państw bałtyckich z Europą kontynentalną, podkreślono.

"Nowy blok energetyczny - Ostrołęka C będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem wytwórczym energii elektrycznej. To ważny dla bezpieczeństwa energetycznego projekt dla Polski. To kluczowa inwestycja, która ma istotne znaczenie w sytuacji szybkiego wzrostu zużycia prądu przez Polaków i przemysł - szczególnie dla części północno - wschodniej naszego kraju. Do 2030 r. w Polsce potrzebnych jest jeszcze 7-8 takiej wielkości bloków energetycznych. Ta inwestycja jest pierwszym, ważnym krokiem na tej trudnej drodze" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie Energa i Enea zawarły porozumienie, którego intencją jest zawarcie nowej umowy inwestycyjnej określającej zasady współpracy oraz finansowania elektrowni Ostrołęka C w fazie budowy. "Emitent i Enea S.A. deklarują zaangażowanie finansowe dla realizacji etapu budowy w wysokości: Enea S.A. 1 mld zł, a Energa S.A. nie mniej niż 1 mld zł i inni inwestorzy – w pozostałym zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych projektu, według modelu finansowego projektu, który zostanie ostatecznie uzgodniony przez strony i uwzględni również środki zaangażowane przez strony w projekt przed dniem zawarcia porozumienia oraz środki kredytodawców oraz innych inwestorów" - czytamy w osobnym komunikacie Energi.

Harmonogram oraz warunki zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów w projekt zostaną uzgodnione do dnia 28 stycznia 2019 roku, podano także.

Blok energetyczny zostanie wykonany w technologii ultra nadkrytycznej. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań, obiekt w Ostrołęce osiągnie sprawność na poziomie 46%, czyli jedną z najwyższych wśród elektrowni parowych w Polsce, a także znacznie wyższą od średniej światowej, która wynosi 33%. Tak wysoka sprawność pozwoli na redukcję emisji CO2 o 26%, a zwiększenie jej o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji CO2 o ponad 2 pkt proc.