Edyta Hołdyńska z portalu wPolityce.pl napisała tekst oskarżający piszących o donbaskim antracycie o to, że są inspirowani przez najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa. Choć jedynym wymienionym z nazwy medium jest TVN, tekst uderza też w DGP, który tematem zajmuje się od 2017 r. Jako jedyni kontynuujemy go do dziś.
Autorka myli pojęcia i nazwy, raz rzeczony oligarcha nosi imię „Rimet”, innym razem ma na nazwisko „Achmet”. Pojawia się nieistniejące miasto Ługajsk (w rzeczywistości Ługańsk), postawione w kontrze do regionu Donbasu, który Hołdyńska myli najwyraźniej z miastem Donieck. Pojawiają się nieistniejące antracytowe „kampanie informacyjne” w mediach belgijskich, mołdawskich czy włoskich. Wszystko podlane insynuacyjnym sosem o chodzeniu na pasku oligarchy.
Dziwnym tym bardziej, że na naszych łamach pojawiały się zarówno teksty o mechanizmach wykorzystywanych przez imperium Achmetowa do wysysania pieniędzy z ukraińskiego budżetu (np. o formule Rotterdam+), jak i związkach jego ludzi z organizowaniem rosyjskiej okupacji Zagłębia Donieckiego w 2014 r. Autorka pomija te informacje; nie pasują do tezy o inspirowaniu przez Achmetowa.