PERN ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem prawa do terenu pod budowę rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia. Jak podała w ogłoszeniu spółka, oferty w postępowaniu można składać do 3 września.

Planowana inwestycja dotyczy budowy magistrali paliwowej z Boronowa, gdzie znajduje się baza PERN, do terminalu paliw w Trzebini, który należy do spółki Orlen Południe z grupy PKN Orlen. Przedsięwzięcie to zostało wpisane do przyjętego w listopadzie 2017 r. strategicznego dokumentu „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

Jak wyjaśnił w ogłoszeniu PERN, planowana trasa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia o długości ok. 97 km przebiega przez 12 gmin w województwach: śląskim i małopolskim. Spółka podała, że opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczy przedsięwzięcia obejmującego m.in. budowę części liniowej magistrali produktowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także rozbudowę i przebudowę istniejącej już infrastruktury obiektowej rurociągu Płock-Boronów oraz budowę nowej infrastruktury obiektowej, w tym w terminalu w Trzebini.

Wiceprezes PERN Rafał Miland, informując w marcu PAP o przygotowaniach spółki do rozbudowy jej infrastruktury logistycznej, transportu rurociągowego i magazynowania ropy naftowej oraz paliw płynnych, wśród priorytetowych inwestycji wymienił m.in. budowę rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia.

„Ten rurociąg musi powstać jak najszybciej. Rynek zmienił się na tyle, że Śląsk i Małopolska coraz bardziej potrzebują nowego kanału dostawy paliw. Rurociąg wybuduje PERN, a korzystał będzie z niego PKN Orlen, który posiada w Trzebini bazę. To inwestycja z pewnością opłacalna dla obu spółek” – mówił wtedy Miland.

W marcu PERN i PKN Orlen podpisały porozumienia dotyczące realizacji rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Spółki podkreślały wówczas, że celem jest wzmocnienie krajowej infrastruktury przesyłowej i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Jedno z zawartych wtedy porozumień obejmuje właśnie budowę rurociągu produktowego na trasie między bazą paliwową PERN w Boronowie a należącym do grupy PKN Orlen terminalem paliw w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską, region - jak podkreślał wcześniej płocki koncern - charakteryzujący się wysoką konsumpcją paliw.

„Koncern złożył także gwarancje przesyłu paliw adekwatnie do przepustowości - na okres 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia, które planowane jest na koniec roku 2021” – informował w marcu PKN Orlen.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej - w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz w Gdańsku - o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych.

Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i dalej do Płocka i Niemiec. W Gdańsku posiada Terminal Naftowy, działający jako surowcowy hub o pojemności 375 tys. metrów sześc.

PERN w wyniku sfinalizowanego z początkiem tego roku połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

Baza paliw PERN w Boronowie jest przystosowana do przyjmowania produktów z rurociągu biegnącego tam z Płocka przez Koluszki o długości 264 km.