URE zatwierdził nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny, cena gazu wzrośnie o 5,9 proc. - podał URE w komunikacie.

Według URE ceny gazu podwyższone zostały o 5,9 proc. w stosunku do taryfy obowiązującej.

"Pozostałe elementy mające wpływ na wysokość opłat za gaz nie ulegają zmianie, tak więc faktyczna podwyżka rachunków dla odbiorców PGNiG OD jest niższa i w części obrotowej oznacza wzrost średnich cen o 5,3 proc. zarówno dla gazu wysokometanowego, jak i dla gazów zaazotowanych" - napisano.

Według URE rachunki wzrosną średnio o 3,6 proc.

URE podał, że główną przyczyną podwyżki cen gazu jest obserwowany od maja istotny wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego wysokometanowego nabywanego przez przedsiębiorstwo na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem zakupu tego surowca przez PGNiG OD.

Nowe ceny mogą wejść w życie najwcześniej 14 dni od dnia opublikowania zmiany taryfy i zostały zatwierdzone do końca roku.