Prezes Urzędu Regulacji zatwierdził regulamin rynku mocy. To dokument , w którym określone są warunki współpracy operatora systemu przesyłowego - Polskich Sieci elektroenergetycznych z wytwórcami energii uczestniczącymi w rynku mocy.

Powstanie rynku mocy przewiduje obowiązująca od początku tego roku ustawa. Mechanizm ma zapewnić moc niezbędną do pokrycia popytu na energię oraz stanowić zachętę do inwestycji w nowe źródła wytwórcze.

Zatwierdzony przez Prezesa URE regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy operatora sieci - PSE z uczestnikami rynku mocy. Są tam m.in. wytyczne planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, terminy na uzupełnienie braków formalnych wniosku o rejestrację, tryby rozpatrywania reklamacji i wzory umowy mocowej.

3 kwietnia br. rozpoczyna się proces tzw. certyfikacji ogólnej, do którego muszą przystąpić wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW. Do certyfikacji ogólnej może zostać zgłoszona jednostka fizyczna wytwórcza planowana, jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej (istniejąca lub planowana). Jedynie podmioty certyfikowane będą mogły wziąć udziału w dalszych procesach rynku mocy oraz stanowić zachętę do inwestycji w nowe źródła wytwórcze.

Liczbę źródeł, dla których zgłoszenie do certyfikacji ogólnej jest obowiązkowe, PSE szacują na 1 do 2 tys. Za niezgłoszenie się do tego etapu właścicielowi jednostki wytwórczej grozi ustawowa kara, do 5 proc. rocznych przychodów.

Jak mówił PAP wicedyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE Maciej Przybylski na złożenie wniosku za pośrednictwem specjalnej strony internetowej będzie 10 dni. Następnie, przez sześć tygodni przeprowadzona będzie weryfikacja i ocena tych zgłoszeń.

Ustawa o rynku mocy umożliwia wzięcie w nim udziału także źródłom wytwórczym, mniejszym niż 2 MW, o ile chcą i zagregują się z innymi źródłami, aby w sumie mogły dostarczyć ponad 2 MW. Taką zagregowaną grupę rynek będzie traktował jako jedno źródło. Kształt rynku mocy przewiduje również udział odbiorców ograniczających zużycie na żądanie (DSR), co oznacza, że teoretycznie mogą się na nim znaleźć praktycznie wszyscy, nie tylko firmy, ale nawet zwykłe gospodarstwa domowe. Jedynym warunkiem jest to, aby zagregowali się w grupy, mogące w razie potrzeby dostarczyć ponad 2 MW.

Kolejnym etapem po certyfikacji ogólnej będzie certyfikacja do aukcji mocy. Natomiast w listopadzie zaczną się aukcje mocy. Rok 2018 jest specyficzny, bowiem odbędą trzy aukcje - na lata 2021, 2022 i 2023. Od 2019 będą przeprowadzane już tylko pojedyncze aukcje na 5 lat w przód. Rynek mocy ma zacząć działać w 2021 r., wtedy też odbiorcy zobaczą na swoich rachunkach opłaty za moc. Ich wysokość będzie uzależniona od wyników aukcji, czyli wysokości zwycięskich ofert.