Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 360,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 139 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 463,8 mln zł wobec 142,7 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 990,9 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1 670 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1791,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 288,15 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 684,45 mln zł w porównaniu z 4 563,63 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży na dzień 30 września 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 6 684,4 mln zł, tj. o 2 120,8 mln zł wyższym niż w tym samym okresie 2016 roku. Na wyższy poziom uzyskanych przychodów miały przede wszystkim wpływ wyższe o 1 574,2 mln zł przychody ze sprzedaży węgla i wyższe o 602,4 mln zł przychody ze sprzedaży koksu. Jednocześnie grupa wygenerowała niższe o 96,1 mln zł przychody z działalności pozostałej (m.in. w wyniku sprzedaży spółek PEC i SEJ, których obroty istotnie wpływały na poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie pozostałym)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 1814,38 mln zł wobec 181,15 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.