Część działających w Katowickim Holdingu Węglowym (KHW) związków parafowała w poniedziałek porozumienie społeczne, określające warunki połączenia holdingu z Polską Grupą Górniczą (PGG). Inne związki mają podjąć decyzję w tej sprawie do środy rano.

Dokument parafowali m.in. przedstawiciele związku Sierpień 80, nie podpisała natomiast dotąd np. Solidarność, która liczy na dalsze negocjacje podczas wtorkowych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski po poniedziałkowych negocjacjach wyraził nadzieję, że do godziny 10. rano w najbliższą środę swoje podpisy pod dokumentem złożą - po dalszej analizie treści porozumienia - wszystkie związki.

"Mam głęboką nadzieję, że (...) w środę o dziesiątej będziemy mogli mówić o tym, że idziemy z porozumieniem (podpisanym przez wszystkie związki - PAP) na rozmowy do inwestorów i do instytucji bankowych, bo to pozostałe strony porozumienia" - powiedział po rozmowach wiceminister.

Podpisanie porozumienia przez wszystkie związki warunkuje też wypłatę pozostałej części tzw. czternastej pensji za ubiegły rok dla pracowników KHW. Wcześniej załoga otrzymała zaliczkowo jedynie małą część tego świadczenia.

W poniedziałek strona społeczna, która wcześniej kwestionowała m.in. zaproponowane warunki przejścia pracowników KHW do PGG, otrzymała nowy projekt porozumienia, uwzględniający - jak zapewniał wiceminister energii Tobiszowski - sugestie związkowców. Podczas poniedziałkowych negocjacji do projektu wprowadzono dalsze poprawki; część organizacji związkowych zdecydowała się podpisać porozumienie już w poniedziałek, inne zwlekają z decyzją.

Zgodnie z porozumieniem, obowiązujący w holdingu układ zbiorowy pracy ma zostać rozwiązany, a pracownicy KHW przyjmą zasady wynagradzania obowiązujące w Grupie, co dla dużej części górników z holdingu może oznaczać podwyżki. Natomiast górnicy z PGG mają otrzymać jednorazowe świadczenie, na którego wypłatę pozwalają lepsze od zakładanych wyniki spółki.

W załączniku do porozumienia, którego pełnej treści na razie nie ujawniono, zawarto także uzgodnienia dotyczące katowickiej kopalni Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, oraz ruchu Śląsk (rudzka część kopalni Wujek), gdzie wydobycie było w ostatnich latach nieopłacalne. Docelowo majątek tych kopalń miałby trafić do spółki restrukturyzacyjnej.

Połączenie KHW i PGG, w formie zbycia majątku holdingu na rzecz Grupy, ma nastąpić na początku kwietnia. Powstanie największa górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach. Planowana jest restrukturyzacja 2,5-miliardowego zadłużenia KHW oraz dokapitalizowanie powiększonej PGG przez inwestorów kwotą ok. 1 mld zł. Docelowo, po restrukturyzacji, firma miałaby trafić na giełdę.