Zaledwie kilkadziesiąt sekund wystarczy aplikacji wykorzystywanej przez PZU na ocenę ryzyka pod kątem występowania nowotworu skóry. Rozpoczyna się ogólnopolski program prewencyjny „Minuta dla skóry”, który wspiera wykrywanie raka przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Godziny spędzone na plaży, bez używania kremów z filtrem, mogą przyczynić się do rozwoju poważnych chorób, np. raka skóry.

W ostatnich 20 latach liczba zachorowań na czerniaka, który jest najgroźniejszym typem raka skóry, wzrosła w Polsce trzykrotnie. Wczesne wykrycie tego nowotworu może uchronić przed ciężkimi powikłaniami. PZU rozpoczyna program „Minuta dla skóry”, w którym oferuje badanie przy użyciu innowacyjnej, certyfikowanej medycznie aplikacji mobilnej „SkinVision”. Aplikacja jest dostępna dla pracowników wybranych firm, które wykupiły w PZU Życie ubezpieczenie grupowe.

Wystarczy, że użytkownik za jej pomocą wykona zdjęcie znamienia. Wówczas przy użyciu szeregu algorytmów sztucznej inteligencji ocenione będzie ryzyko wystąpienia nowotworu skóry. Ponadto, przypadki z wysoką oceną ryzyka, są weryfikowane przez lekarzy dermatologów. Program jest efektem współpracy PZU z holenderskim startupem SkinVision i na początku czerwca otrzymał złotą statuetkę w międzynarodowym konkursie „The Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2022”.

Podstawą walki z nowotworami, jest świadomość na temat zagrożeń i właściwa profilaktyka. Największe znaczenie w jej kontekście mają czynniki związane ze stylem życia: odpowiednia ochrona skóry przed promieniowaniem UV oraz regularne samobadanie skóry.

Niestety, umieralność na czerniaka w Polsce jest o prawie 20 proc. wyższa niż w Unii Europejskiej. Czerniak to siódmy najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn oraz ósmy u kobiet. Szacuje się, że każdego roku diagnozowanych jest około 3,5 tys. nowych przypadków tego rodzaju nowotworu skóry, a według danych Krajowego Rejestru Nowotworów tempo przyrostu zachorowalności cały czas rośnie. Na czerniaka można zachorować w każdym momencie życia. Nowotwór może pojawić się już u dzieci, jednak liczba takich przypadków rośnie wyraźnie po przekroczeniu 20 roku życia. Eksperci szacują, że niebawem w Polsce co druga osoba po 60. roku życia zachoruje na nowotwór skóry.

– Każdy z nas odpowiada za swoje dobre samopoczucie oraz jakość i długość życia. Czas to sobie wreszcie uświadomić i wziąć sprawy w swoje ręce. PZU jako lider rynku ubezpieczeń cieszy się zaufaniem milionów Polaków. Dlatego walczymy o to, aby profilaktyka była prawdziwa, dawała wymierne efekty i wpływała na poprawę zdrowia całego społeczeństwa. To zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich działań prewencyjnych, tak aby dbać o zdrowie naszych Klientów. Chcemy im oferować narzędzia oraz wiedzę jak można zadbać o siebie tu i teraz. Korzystanie w tym celu z najnowszych technologii to dla nas oczywistość. – przekonuje Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie SA.

Nowoczesna diagnoza

Zdecydowana większość przypadków raka skóry zauważana jest samodzielnie, w domu. Jego wczesne wykrycie pozytywnie wpływa na proces leczenia i przeżywalność. Z myślą o życiu i zdrowiu Polaków PZU oferuje aplikację na smartfony, która pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia nowotworu skóry podczas samobadania.

Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), aby ocenić każde znamię na skórze i w razie potrzeby wspierać jego dalszą obserwację lub skierować pacjenta na wizytę do dermatologa. Zastosowany algorytm jest w stanie wykryć raka skóry u ponad 90% osób z tą chorobą. Znamiona z wysokim ryzykiem są ponadto weryfikowane przez grono doświadczonych dermatologów. Startup SkinVision dzięki swojemu rozwiązaniu wykonał już ponad 3,5 mln kontroli skóry, wykrywając ponad 55 tys. zmian nowotworowych na całym świecie.

– Jesteśmy dumni ze współpracy z PZU w programie „Minuta dla skóry”, dzięki któremu możemy uświadomić Polakom zagrożenia związane z rakiem skóry. SkinVision udostępnia aplikację do regularnego badania skóry, dzięki której można wykryć nowotwór już na wczesnym etapie. Mamy nadzieję, że nasze działania pomogą wielu osobom w rozpoznaniu niepokojących objawów, które inaczej pozostałyby niezauważone. – powiedział Erik de Heus,dyrektor generalny SkinVision.

Pilotaż badań profilaktycznych

PZU zrealizowało pilotaż rozwiązania, aby przetestować jego skuteczność i łatwość obsługi. Zostało nim objętych ponad 100 tys. pracowników firm współpracujących z PZU Życie SA w ramach ubezpieczeń grupowych oraz sami pracownicy PZU. Chętni do wypróbowania aplikacji otrzymali kod uprawniający do wykonania pełnego skanu wszystkich znamion skórnych oraz korzystania z aplikacji przez 6 miesięcy – co umożliwiło monitoring ewentualnych niepokojących zmian skórnych.

Pilotaż potwierdził skuteczność rozwiązania SkinVision. Jego efektem jest 5 potwierdzonych przez użytkowników aplikacji przypadków wykrycia nowotworu skóry, które zostały potwierdzone z lekarzem.

Po udanym pilotażu PZU udostępnia aplikację Klientom ubezpieczeń grupowych na większą skalę. Szanse na skorzystanie z aplikacji mają wszyscy pracownicy firm posiadających ubezpieczenie grupowe w PZU Życie SA. Jeżeli firma posiada dostęp do usługi, wystarczy, że pracownik pobierze aplikację.

– Jako największa firma ubezpieczeniowa w Polsce, PZU zwraca szczególną uwagę na wspieranie zdrowia społeczeństwa. Aktywnie monitorujemy ekosystem technologicznych rozwiązań zdrowotnych i wdrażamy najlepsze z nich, aby wspierać nasze działania profilaktyczne. Program „Minuta dla skóry” jest bardzo użytecznym i wartościowym projektem. Cieszę się, że możemy udostępnić to rozwiązanie szerokiej grupie odbiorców. – powiedziała Małgorzata Kot,członek zarządu PZU SA, PZU Życie SA.

Program „Minuta dla skóry” z prestiżową nagrodą EFMA za innowacyjność

Grupa PZU potwierdziła swoją pozycję lidera innowacji w zakresie ubezpieczeń, zdobywając złotą statuetkę w globalnym konkursie „The Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2022”. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w dziedzinie innowacji technologicznych w ubezpieczeniach na świecie.

Zgłoszony do konkursu projekt powstał przy współpracy z holenderską firmą SkinVision w ramach programu PZU Ready for Startups, którego celem jest wspieranie współpracy ze startupami w ramach wdrażania innowacji w PZU. Obejmują one różne obszary biznesowe i dotyczą rozwiązań na różnych etapach rozwoju – od wstępnych pomysłów skierowanych do programów akceleracyjnych, po wdrożenia komercyjne poprzedzone krótkim procesem dostosowywania rozwiązań do potrzeb biznesowych. Za organizację programu odpowiada Laboratorium Innowacji PZU, którego rolą jest testowanie i wdrażanie rozwiązań opracowanych przez młode firmy technologiczne. Więcej informacji na temat oferty dla startupów można znaleźć na: www.pzu.pl/innowacje.

Program „Minuta dla skóry” został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU.