Przedsiębiorcy rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej przysługują dwa rodzaje ulg: ulga na start oraz preferencyjne składki. Ulga na start przysługuje przez pierwsze sześć miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności. Podczas korzystania z niej przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne. Dopiero po sześciu miesiącach (lub wcześniej, gdy przedsiębiorca tak zdecyduje) prowadzący działalność rozpoczyna obowiązkowe im podleganie. Wówczas może skorzystać z preferencyjnych składek określonych w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z nim w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (zakończenia korzystania z ulgi na start) podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Obecnie podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi kwota 903 zł, co oznacza, że łącznie składki na ubezpieczenia społeczne (wraz ze składką na ubezpieczenie chorobowe) wynoszą miesięcznie 285,71 zł.