Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów: druga dodatkowa emerytura, która z założenia miała być świadczeniem jednorazowym w 2021 r., zostanie wypłacona również w tym roku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - czyli czternastej emeryturze. Teraz dokument musi zatwierdzić parlament.
- Dotrzymujemy słowa. To realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z lutego tego roku. Troszczymy się o sytuację polskich seniorów, w ten sposób chcemy zabezpieczyć finansowo tych, którzy pobierają niższe świadczenia - mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Podkreśla, że będzie to ważne wsparcie dla tych osób, dla których skutki inflacji są szczególnie dotkliwe.

Dla kogo i jak

Czternasta emerytura jest rozwiązaniem mającym zastosowanie do: emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Przysługuje osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza 4188,44 zł.
Mechanizm wypłaty będzie podobny do tego z ubiegłego roku. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń) - otrzymają czternastkę w pełnej wysokości. - To 1338,44 zł, czyli tyle, ile od 1 marca tego roku wynosi minimalna emerytura - wyjaśnia minister Marlena Maląg.
Co ważne - tak jak rok temu - stosowany będzie tu mechanizm „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza w praktyce? Dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o wysokość tej nadwyżki. Natomiast jeżeli ustalona w ten sposób kwota jest niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane.

Bez wniosku

Projekt ustawy zakłada również, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu, czyli bez konieczności składania osobnego wniosku o jej przyznanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Decyzje w sprawie czternastki będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe, również one będą wypłacać świadczenia. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dla kogo dodatkowe wsparcie

W tym roku - zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy - czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób. Mniej więcej 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę świadczenia w pełnej wysokości, czyli w kwocie najniższej emerytury. Do pozostałych trafi odpowiednio pomniejszona wypłata.
W sumie na kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2022 r. zostanie przeznaczone ok. 11,4 mld zł. A to oznacza, że w tym roku koszt dodatkowego wsparcia udzielonego emerytom i rencistom w ramach trzynastej i czternastej emerytury sięgnie 25 mld zł. Gdyby natomiast zsumować koszt świadczeń od 2019 r., czyli od czasu, gdy nastąpiła po raz pierwszy wypłata trzynastej emerytury - będzie to już ponad 70 mld zł.
PAO
Partner
foto: materiały prasowe