Tego rodzaju karta korzysta ze zwolnienia ze składek do kwoty 300 zł miesięcznie, o ile przy jej użyciu można nabyć gotowe, przyrządzone do spożycia posiłki lub produkty na tyle przetworzone, że nadają się do konsumpcji.
To także przychód