Nasz pracownik (magazynier) doznał poważnego urazu podczas wykonywania rozładunku towaru w hali magazynowej. Doznał uszkodzenia stawu barkowego. My jako pracodawca uznaliśmy to zdarzenie za wypadek przy pracy. ZUS się z tym nie zgodził, bo jego zdaniem takie urazy wynikają z samego charakteru obowiązków. Czy jest szansa na zmianę decyzji przez sąd?
Z art. 234 kodeksu pracy wynika, że w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.