Składki na Fundusz Pracy opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, m.in. za osoby:
Składki te w wysokości 2,45 proc. oblicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia w postaci 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę – obecnie 2800 zł. Co istotne, opłaca się je tylko w przypadku ubezpieczeń o charakterze obowiązkowym z danego tytułu. Jeśli więc np. zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym dobrowolnie, nie opłaca się za niego składek na powyższy fundusz.