Łącznie dotychczasowe wydatki z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS przekroczyły 13 mld zł, a jeśli chodzi o świadczenie postojowe, to kwota prawie 5,5 mld zł – podała w czwartek prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Gertrudę Uścińską zapytano w TVP Info, jaką pomoc Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił w województwach, które są lub będą objęte zaostrzonymi restrykcjami. Dotyczy to woj. warmińsko-mazurskiego, które ze względu na zwiększoną liczbę zakażeń zostało nimi objęte już pod koniec lutego i woj. pomorskiego, które będzie nimi objęte od soboty, a także woj. mazowieckiego i lubuskiego, gdzie obostrzenia zaczną obowiązywać od poniedziałku.

Prezes ZUS podkreśliła, że łącznie z wydatki z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS przekroczyły 13 mld zł, a na postojowe przeznaczono prawie 5,5 mld zł.

Podając podział kwot na poszczególne województwa objęte dodatkowymi obostrzeniami, mówiła, że woj. warmińsko-mazurskie to koszt 590 mln zł, w tym zwolnienie ze składek ZUS wyniosło 420 mln zł, a świadczenie postojowe 168 mln zł. W woj. pomorskim, według prezes Zakładu, łączna kwota wsparcia wyniosła 1,3 mld zł, z czego postojowe 408 mln zł, a zwolnienie ze składek ZUS 908 mln zł.

Na Mazowszu zwolnienie ze składek wyniosło 2,34 mld zł, a świadczenie postojowe 910 mln zł, z kolei w woj. lubuskim postojowe wyniosło 144 mln zł, a zwolnienie ze składek 335 mln zł – podała Uścińska.

Zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, mikropożyczki dla przedsiębiorców, dopłata do wynagrodzeń pracowników – to m.in. rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych kryzysem z powodu pandemii, kierowane przez rząd w postaci tarcz antykryzysowych.