Emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury – przewiduje ustawa podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość "trzynastek" zostanie wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1200 zł brutto.Uroczyste podpisanie przez prezydenta ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów odbyło się podczas Międzypokoleniowego Dnia Aktywności w Żyrardowie (woj. mazowieckie).

W hali widowiskowej Aqua Park licznie zgromadzili się uczestnicy klubów "Senior plus" z całej Polski, a także miejscowa młodzież. Publiczność przyjęła podpis prezydenta brawami. Skandowano także "Andrzej Duda".

"Cieszę się z radości seniorów, ale cieszę się z tego, że tę radość widzą też młodzi, ci młodsi znacznie ode mnie, którym w przyszłości przyjdzie prowadzić polskie sprawy" - mówił prezydent.

"Cieszę się, że jesteście w tym momencie, który dla nas wszystkim jest momentem ważnym. Kiedy możemy zrealizować to, co bardzo istotne w każdym praworządnym państwie, które chce, aby jego gospodarka była ukształtowana na zasadzie tzw. społecznej gospodarki rynkowej" - dodał.

Jak tłumaczył społeczna gospodarka rynkowa, to oparta głęboko na korzeniach chrześcijański filozofia takiego kształtowania ustroju ekonomicznego, aby "w gospodarce państwowej następowało coś, co jest fundamentem, a mianowicie sprawiedliwy podział dóbr". "Aby każde pokolenie było w należyty sposób zabezpieczone" - podkreślił.

Duda wskazywał, że poziom życia Polaków podnosił się w ostatnich latach w wyniku wzrostu płac, a także dzięki programowi "Rodzina 500 plus". Prezydent podkreślił przy tym, że wsparcie i godne życie należy się także emerytom, którzy "przepracowali całe życie, którzy nas wychowywali, nas wypieścili, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć, pracować, sprawować nasze urzędy, pracować dla Polski".

Prezydent wspomniał również o przyjęciu we wtorek przez rząd projektu ustawy o "czternastej" emeryturze. "Dzisiaj możemy być pewni, że i czternasta emerytura w 2021 r. zostanie wypłacona. Dzisiaj przyjął to rząd. Ustawa w tej sprawie oczywiście musi przejść przez parlament, rząd dzisiaj zatwierdził ten projekt i ustawa trafi teraz do parlamentu" - mówił prezydent.

"Jeżeli (ustawa) trafi do mnie, a wierzę w to głęboko, że trafi, możecie państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne" - zadeklarował.

Wyraził nadzieję, że także w kolejnych latach pojawią się nowe pomysły na wsparcie seniorów. "Mam nadzieję, że będzie 14. emerytura, daj Boże potem 15. emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne" – mówił Duda.

Prezydent poinformował także, iż trwają obecnie prace nad dodatkowymi programami dla seniorów w zakresie ochrony zdrowia. "Zależy mi na tym, żebyśmy budowali takie państwo, gdzie senior szybko znajduje skuteczną dobrą pomoc medyczną, gdzie nie musi stać w długich kolejkach" – oświadczył Duda, życząc seniorom, by żyli jak najdłużej i jak najdłużej dobrze się czuli.

Z kolei minister rodziny Marlena Maląg podkreślała, że ostatnie cztery lata to dobry czas dla Polski i dla polskich rodzin. Przekonywała również, że rząd stara się "budować Polskę naszych marzeń, realizować (to) przez wspieranie osób starszych i młodszych".

Jak zaznaczyła, programy kierowane do seniorów nie są wsparciem, tylko podziękowaniem. "To jest podziękowanie, to dzielenie się budżetem, który jest zrównoważony i dobry" - wskazała.

Podczas wydarzenia prezydent i szefowa MRPiPS odwiedzili stoiska klubów "Senior Plus", na których prezentowano różnego rodzaju rękodzieła.

Przed halą widowiskową Aqua Park zgromadzili się natomiast zwolennicy i przeciwnicy prezydenta. Podczas wyjścia głowy państwa, jedni skandowali "Andrzej Duda", a drudzy "marionetka".

Zgodnie z ustawą trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródłem ich finansowania będą pieniądze Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa.