W ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych jest blisko 3,9 tys. umów między firmami a instytucjami finansowymi - poinformował w piątek na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. To 97 proc. spodziewanych, ale instytucje mają jeszcze 14 dni na zgłoszenie - dodał.

W piątek mija termin na podpisywanie przez największe firmy umów z instytucjami finansowymi o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

"Mamy w Ewidencji PPK blisko 3,9 tys. umów między firmami, a instytucjami finasn. To 97 proc. spodziewanych, ale instytucje mają jeszcze 14 dni na zgłoszenie. Wyrazy uznania i podziękowania dla pracodawców i instytucji za b. sprawne wdrażanie PPK" - napisał na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Ostatecznie statystyki dotyczące liczby umów będą znane, gdy minie termin na zgłaszanie podpisanych umów do ewidencji PPK. "Proces rejestracji firm przebiegł bardzo sprawnie. Dziękujemy za efektywną współpracę zarówno pracodawcom, jak i instytucjom finansowym" - napisano w piątek na Twitterze PFR.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu br., od 1 lipca tego roku, jako pierwsze do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK, zakłada, że systemem docelowo obejmie 7-8 mln osób.

Do 25 października (włącznie) najwięksi pracodawcy mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi, które zostały wpisane do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez PFR. Obecnie w ewidencji widnieje 20 takich instytucji. To one mogą oferować pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK.

Najwięksi pracodawcy do 12 listopada br. muszą też zawrzeć drugą umowę - o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociąga za sobą obowiązek przekazywania składek.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. "Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK" - czytamy w ustawie.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.