Każdy emeryt i rencista może skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury. Warto z niego skorzystać, ponieważ może się okazać, że Twoja emerytura wzrośnie.

ZUS może przeliczyć emeryturę w trzech przypadkach:
1. Jeśli przy składaniu wniosku o emeryturę ubezpieczony nie dysponował wszystkimi dokumentami, które wpływają na wysokość świadczenia
2. Jeśli ubezpieczony zdobył dokumenty, które pozwalają mu udokumentować zarobki
3. Jeśli po przejściu na emeryturę ubezpieczony pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie społeczne


Jeśli ubezpieczony może przedstawić tylko dokumenty poświadczające zatrudnienie, a nie poświadczające osiąganego wynagrodzenia, ZUS uzna, że zarabiał wynagrodzenie minimalne.

Aby ZUS przeliczył emeryturę, trzeba wykonać następujące kroki:

1. Wypełnić i złożyć wniosek ERPO
2. Złożyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe
3. Złożyć dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie

pdf icon Wniosek ERPO
pobierz plik

Dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie to:
• zaświadczenie pracodawcy lub innego płatnika składek, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• legitymacja ubezpieczeniowa
lub w przypadku ich braku inny dokument, na podstawie którego można stwierdzić wysokość osiąganego wynagrodzenia, np. umowy o pracę, angaże.
W przypadku likwidacji zakładu pracy: zaświadczenia, karty zarobkowe lub inne dokumenty uwierzytelnione albo potwierdzone przez archiwum lub jednostkę upoważnioną do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy.