ZUS zdąży z terminową obsługą zmian w poborze składek, jedynie w przypadku braku większych zmian w projekcie ustawy - ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych w opinii do projektu ustawy.

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy dotyczący zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu.

"(...) obsłużenie od l stycznia 2018 r. proponowanych w tym projekcie rozwiązań w zakresie poboru i rozliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wymaga wprowadzenia zmian do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Zakład rozpoczął działania mające na celu stworzenie możliwości doraźnego obsłużenia zmian w tym zakresie" - napisał ZUS.

"Z uwagi na krótki okres vacatio legis powodzenie tych działań w dużej mierze zależy jednak od stabilności rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy i niewprowadzania do nich istotnych, z punktu widzenia informatycznego, zmian na obecnym etapie prac legislacyjnych" - dodał.