Formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/eduwolontariat. Za jego pośrednictwem można zaoferować określoną formę pomocy.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

MEiN w sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęca nauczycieli, studentów i wykładowców. Resort wskazał, że niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.(PAP)

Reklama

Autorka: Karolina Kropiwiec