Senat pracuje nad ustawą o zdrowej żywności w szkołach

Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który ustawowo nie uregulował kwestii zdrowej żywności w szkołach - powiedział IAR Tadeusz Sławecki. Wiceminister edukacji jest zdania, że ustawa, nad którą obecnie pracuje Senat, skutecznie uzupełnia działania podejmowane wcześniej zarówno przez resort edukacji, jak i ministra zdrowia.

Sławecki wymienia takie działania resortu jak bezpieczna szkoła czy inne promujące zdrowy tryb życia. Przypomina, że w programie nauczania są elementy zdrowego żywienia. „Te wszystkie działania - one są skuteczne, ale z ustawą będzie nam łatwiej to realizować - dodaje.

W opinii senator Heleny Hatki, sprawozdawcy ustawy, najważniejsze jest to, że w Polsce rozpoczęła się dyskusja o zdrowym żywieniu. Bo, jak mówi pani senator, batoniki, słodkie bułki popijane coca-colą trudno nazwać zdrową żywnością.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia zakazuje sprzedaży w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych sprzedaży tzw. śmieciowej żywności. Dotyczy również stołówek szkolnych i przedszkolnych. Ustawa zobowiązuje ministra zdrowia do przygotowania rozporządzenia, które określi grupę środków spożywczych sprzedawanych dzieciom i młodzieży w tych placówkach.

Do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia senackie komisje zdrowia, edukacji i samorządu terytorialnego zgłosiły klika poprawek uściślających i jedną merytoryczną, pozwalającą na to, by od 1 września 2015 roku ustawa obowiązywała wszystkich, zarówno nowe jak i stare podmioty prowadzące w szkołach działalność związaną ze sprzedażą żywności.

W wersji uchwalonej przez Sejm dla podmiotów prowadzących taka działalność w dniu wejścia ustawy w życie obowiązywał 3 miesięczny termin na dostosowanie się do nowych przepisów.

Podczas debaty senator Angelika Możdżanowska z PSL zgłosiła poprawkę, która doprecyzowuje, że w przypadku zespołu szkół lub zespołu szkół i placówek, w skład których wchodzi szkoła dla dorosłych, przepisy ustawy stosuje się także do szkoły dla dorosłych w tym zespole, chyba że w skład zespołu szkół wchodzą wyłącznie szkoły dla dorosłych.

Głosowanie w czwartek.