Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA uruchomiła nowe narzędzie dedykowane naukowcom zagranicznym, służące umiędzynarodowieniu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego z perspektywy szerokiego grona odbiorców.

Informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, narzędzia pozwalające szybko znaleźć grant, ofertę pracy i event naukowy, sukcesy polskich naukowców! To wszystko w jednym miejscu w języku angielskim tak by zagraniczni naukowcy w łatwy sposób dotarli do informacji na temat możliwości prowadzenia badań naukowych w Polsce!

Dlaczego współpraca międzynarodowa stanowi współcześnie klucz do rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego? W jaki sposób docierać z informacjami do zagranicznych naukowców i dlaczego w tym zakresie tak ważna jest współpraca różnych podmiotów. Na te oraz inne tematy dyskusję podjęli przedstawiciele instytucji nauki i szkolnictwa wyższego szczególnie zaangażowani w proces umiędzynarodowienia.

Zagadnienia:

  • Czy Polska dzisiaj jest atrakcyjnym miejscem pracy dla zagranicznych naukowców? Jakie są największe bariery w ściąganiu międzynarodowych talentów?
  • Jakie są oczekiwania badaczy poszukujących pracy poza swoim macierzystym krajem? Co mówią na temat pracy w Polsce?
  • Naukowcy zagraniczni na polskich uczelniach, polscy naukowcy w międzynarodowych zespołach badawczych – dlaczego współpraca międzynarodowa stanowi rdzeń rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?
  • Co jeszcze można zrobić, żeby zagraniczne talenty chętniej wybierały Polskę jako miejsce pracy?

Uczestnicy:

  • Dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  • Wojciech Murdzek, wiceminister Edukacji i Nauki
  • Przemysław Gembiak, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • Prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Debatę poprowadził Jakub Kapiszewski, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.