Najwięcej uczniów, bo aż 60 tys., przystąpiło do egzaminu poprawkowego z matematyki. 6 tysięcy maturzystów poprawiało język angielski, a 5 tysięcy - polski. 

Matura poprawkowa potrwa do piątku.

Do poprawek w letniej sesji nie może przystąpić 28 tysięcy maturzystów, którzy nie zdali co najmniej dwóch egzaminów.

Oto arkusze z matematyki, języka polskiego i angielskiego razem z transkrypcją: