Minister edukacji wraz z przedstawicielami 16 organizacji pozarządowych podpisała list intencyjny powołujący Koalicję. Sygnatariusze listu zobowiązali się do prowadzenia działań mających na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów, w tym wspieranie dyrektorów szkół w podejmowaniu działań na tym polu. Rok szkolny 2012/2013 jest ogłoszony przez MEN "Rokiem bezpiecznej szkoły".

"Kiedy mówimy o dobrej edukacji, to przede wszystkim kojarzymy ją z efektami kształcenia, z wiedzą jaką uzyskują uczniowie w szkole, z umiejętnościami, jakie są wymagane przez współczesny świat: kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność analizowania, wyciągania wniosków i praca zespołowa" - mówiła Szumilas podczas uroczystości.

Przypomniała, że badania międzynarodowe pokazują, że polscy uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki kształcenia, systematycznie wzrasta ich poziom umiejętności. "Kiedy mówimy o efektach kształcenia, warto uzmysłowić sobie, że nie będzie dobrych efektów bez innych zadań, które realizowane są na terenie szkoły, bez dbałości o wychowanie i bezpieczeństwo uczniów. W środowisku, które nie jest dla dziecka bezpieczne, nie może się ono swobodnie uczyć, zdobywać nowych umiejętności" - podkreśliła minister.

"Pojęcie bezpieczeństwa jest pojęciem bardzo szerokim. Gdy myślimy o nim, myślimy nie tylko o ochronie przed przemocą fizyczną, psychiczną, przed używkami, ale też o dbałości o otoczenie ucznia, o jego poruszaniu się na drodze. Myślimy o budowaniu postaw obywatelskich, o uczeniu odpowiedzialności za siebie i za innych" - zaznaczyła.

Według Szumilas, system edukacji, instytucje oświatowe i szkoły nie poradzą sobie same z tym zadaniem, dlatego potrzebna jest pomoc i szeroka koalicja z organizacjami, które od wielu lat działają na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Sygnatariuszami Koalicji na rzecz Bezpiecznej Szkoły - obok minister edukacji - są: Caritas Polska, Falochron - Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Fundacja Doroty Stalińskiej - Nadzieja, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Orange, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Niebieska Linia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

"Bardzo się cieszę z nowej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest zwrócenie uwagi na szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów, w szczególności zaś bezpieczny wypoczynek, przeciwdziałanie agresji i przemocy, uzależnieniom oraz wykluczeniu, dbałość o bezpieczeństwo żywieniowe oraz bezpieczną drogę do szkoły" - powiedział PAP dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz.

"Jestem przeszczęśliwa, że ministerstwo dostrzega naszą pracę na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że ta koalicja zjednoczy nasze organizacje w działaniu" - powiedziała aktorka Dorota Stalińska, której fundacja podejmuje działania mające na celu m.in. zapobieganie wypadkom drogowym.

Jako istotny element inicjatywy uruchomiono portal www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl. Członkowie Koalicji, w ramach przysługujących im praw autorskich, zobowiązują się do przekazywania do MEN materiałów edukacyjnych oraz materiałów informacyjnych o podejmowanych działaniach na rzecz wzmacniania poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Od kilku lat Ministerstwo Edukacji Narodowej nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem. Rok szkolny 2008/2009 był "Rokiem przedszkolaka", rok szkolny 2009/2010 - "Rokiem historii najnowszej", rok szkolny 2010/2011 - "Rokiem odkrywania talentów", a rok szkolny 2011/2012 - "Rokiem szkoły z pasją".