Do 26 kwietnia ogranicza się funkcjonowanie uczelni artystycznych nadzorowanych przez ministra kultury – głosi opublikowane w czwartek rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Uczelnie, które mają taką możliwość, mogą prowadzić w tym czasie kształcenie zdalne.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu do 19 kwietnia obowiązujących ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Zamknięcie szkół i uczelni przedłużono do 26 kwietnia.

Na podstawie rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego od 11 do 26 kwietnia zostaje zawieszone kształcenie na uczelniach artystycznych: na studiach, studiach podyplomowych i w innych formach. W tym czasie ograniczony zostaje również obowiązek świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Uczelnie artystyczne, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą takie zajęcia prowadzić niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. W takim wypadku weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się może odbywać się również z wykorzystaniem technologii informatycznych.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych organy kolegialne uczelni artystycznej oraz organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni. Podobnie może się odbywać w przypadku innych gremiów, jak komisje stypendialne.

W rozporządzeniu zapisano, że uczelnia artystyczna, która w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych prowadziła zajęcia na odległość, może je kontynuować po zakończeniu okresu zawieszenia, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Jednocześnie wskazano, że w przypadku kształcenia zdalnego nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 kwietnia.