Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku 16 marca do 25 marca placówki edukacyjne będą zamknięte. Nie dotyczy to jednak wszystkich szkół.

Zawieszone zajęcia w szkole, a Twoje dziecko ma w tym roku egzamin ósmoklasisty? Nie pozwól mu się nudzić w domu. Wykorzystajcie ten czas na przygotowanie do egzaminu. Testy i arkusze egzaminacyjne dostępne będą z Dziennikiem Gazetą Prawną. W poniedziałek 16 marca Język polski, we wtorek Matematyka, w środę Język angielski >>>>>

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Szkoła lub przedszkole zamknięte z powodu koronawirusa? Jak uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców >>>>

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

- poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
- przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
- szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
- szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych
Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych dotyczy także tych niepublicznych