Uczelnia Łazarskiego jest czołową polską uczelnią niepubliczną, przodującą w najważniejszych rankingach szkół wyższych. – Co roku w naszych murach wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywa prawie 5000 studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Uruchomiliśmy studia na kierunku lekarskim jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Warszawie i druga w Polsce – mówi rektor UŁa, dr hab. Maciej Rogalski.

Wydział Medyczny z oceną wyróżniającą PKA

Na Wydziale Medycznym nacisk kładziony jest przede wszystkim na indywidualizację procesu nauczania – zajęcia prowadzone są w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. – Nasza uczelnia jest trochę jak dom. Wszyscy się znamy, pracujemy w kameralnych grupach. Profesorowie ciągle przypominają, że uczymy się nie dla samej wiedzy, ale po to, żeby być lekarzami i służyć innym. Biały fartuch i skomplikowana aparatura uświadamiają nam, że na tych studiach naprawdę chodzi o ludzkie życie – mówi Weronika Sołowińska, studentka kierunku lekarskiego. Studentom udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, obejmujące m.in.: laboratoria, salę wykładową wyposażoną w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności, salę anatomii prawidłowej i salę sekcyjną. Takie rozplanowanie i wyposażenie przestrzeni pozwala na realizację zajęć z anatomii i nauk podstawowych w jednym miejscu, w komfortowych warunkach. W 2019 r. decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski, prowadzony na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, jako jeden z niewielu w Polsce uzyskał ocenę wyróżniającą w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Praktyczny wymiar kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania stawia przede wszystkim na praktykę i współpracę z biznesem. Wykładowcy podczas zajęć wykorzystują case studies, gry strategiczne i analizę autentycznych przypadków z dziedziny biznesu. Studenci przygotowują projekt dyplomowy, który rozwiązuje konkretny problem z praktyki zawodowej w danej dziedzinie. Programy opracowywane są wspólnie z praktykami biznesu z takich firm jak m.in.: Dell Polska, BRE Bank, Onet.pl czy Allegro, dzięki czemu są dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy. Wydział Ekonomii i Zarządzania jako jedyny w Polsce prowadzi anglojęzyczne studia w pełni walidowane przez prestiżowy Coventry University, po których absolwenci uzyskują dwa dyplomy – polski oraz brytyjski.

Wydział Prawa i Administracji – lider najważniejszych rankingów

Uczelnia Łazarskiego posiada jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Dziesięciokrotnie zajmował pierwsze miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Renomę przyniosły mu innowacyjne badania, doświadczona kadra naukowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych specjalizacji, pożądanych wśród pracodawców i dostosowanych do potrzeb rynku, takich jak: prawo lotnicze, prawo w biznesie, kryminalistyka czy prawo medyczne. – W uczelnianej sali sądowej dzielimy się rolami i prowadzimy rozprawy. Dzięki praktycznemu podejściu do zajęć uczymy się samodzielnie myśleć, reagować odpowiednio do sytuacji – mówi Milena Walczyk, studentka prawa. Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek prawo prowadzony na Uczelni Łazarskiego, jako jeden z pięciu w Polsce, uzyskał ocenę wyróżniającą, otrzymując najwyższe noty we wszystkich przyjętych przez PKA kryteriach jakościowych.

Weź stery w swoje ręce - Lazarski Flight Academy

Osoby, które marzą o karierze pilota, a jednocześnie chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie, znajdą w ofercie Uczelni Łazarskiego nową, ciekawą propozycję - studia anglojęzyczne na kierunku prawo lotnicze z pilotażem.

Już od pierwszego roku studiów uczelnia zapewnia praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy, posiadającym certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nauka odbywa się pod okiem kadry, posiadającej wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wysoko wyspecjalizowanych szkoleń. Instruktorzy to przede wszystkim piloci liniowi, między innymi Tadeusz Wrona, posiadający na swoim koncie wiele osiągnięć.
Studia na kierunku prawo lotnicze z pilotażem pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A). Ponadto wykładowcy koncentrują się na prawnych aspektach lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej i na świecie, których znajomość pozwoli w przyszłości wykonywać zawód pilota, a także przygotuje do pracy w organach i instytucjach lotnictwa cywilnego.

Więcej szczegółów dotyczących studiów na Uczelni Łazarskiego można znaleźć na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl