We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce zostały przeprowadzono klasyfikacje uczniów, będą oni mogli przystąpić do matury - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

"Z dużą radością możemy poinformować, że we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce zostały przeprowadzone klasyfikacje. W związku z tym wszyscy uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego" - powiedziała PAP Ostrowska. "Jedynie w 200 przypadkach doszło do sytuacji, że to dyrektor szkoły wziął na siebie obowiązek sklasyfikowania uczniów" - podała.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończył się 26 kwietnia, czyli w ubiegły piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły; ukończenie szkoły jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Uczeń, który nie został klasyfikacji nie otrzyma promocji, czyli musi powtórzyć rok nauki.

Nie we wszystkich szkołach takie rady odbyły się przed 26 kwietnia ze względu na strajk nauczycieli.

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, może to zrobić dyrektor. W przypadku, gdy nie zrobi tego także dyrektor prawo do klasyfikacji uczniów otrzyma nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. W czwartek nowelizację przyjął Senat, a w piątek podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Przepisy weszły w życie w sobotę.

"Musimy zagwarantować, że każdy maturzysta będzie miał pewność przystąpienia do tego egzaminu. Chcemy stworzyć drogę, która uratuje uczniów przed powtarzaniem ostatniej klasy szkoły średniej" – mówił w czwartek w Sejmie, przedstawiając projekt nowelizacji, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

W sobotę o godzinie 6 rano został zawieszony - rozpoczęty 8 kwietnia - strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Trwał 19 dni. Strajk polegał na całkowitym powstrzymywaniu się przez nauczycieli od pracy.

Zgodnie z przepisami, rady pedagogiczne – w tym rady pedagogiczne klasyfikacyjne – podejmują uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.