Resort nauki rozpoczął już konsultacje kilkunastu rozporządzeń do Ustawy 2.0., m.in. dotyczących zarobków profesora uczelni publicznej czy programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Ich projekty umieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawę 2.0, w piątek przyjął z czterema poprawkami Senat. W tym tygodniu ma się nią zająć Sejm. Z kolei przepisy wprowadzające Ustawę 2.0 Senat przegłosował bez poprawek i czekają one na podpis prezydenta. Obie ustawy reformują szkolnictwo wyższe, wprowadzają m.in. duże zmiany w funkcjonowaniu uczelni. Planowane wejście w życie ustawy to 1 października 2018 roku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) już jednak rozpoczęło konsultacje ws. projektów rozporządzeń dot. Ustawy 2.0.

Reklama

Jedno z rozporządzeń, które trafiło do konsultacji, dotyczy programu na rzecz polskich czasopism naukowych. Jak przypomniał resort nauki w przesłanym PAP komunikacie, program „Wsparcie dla czasopism naukowych” powstał głównie z myślą o czasopismach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki dofinansowaniu dostaną one szansę, by się rozwinąć i trafić do międzynarodowych baz bibliometrycznych o największym zasięgu.

W pierwszych wersjach reformy szkolnictwa wyższego i nauki MNiSW proponowało program wsparcia finansowego dla 250 czasopism naukowych, które mają ambicję wpływać na światowy dyskurs naukowy. Ostatecznie jednak, w odpowiedzi na postulaty środowiska akademickiego, a zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, zwiększono pierwotnie proponowaną liczbę czasopism objętych programem do 500. „Te czasopisma otrzymają znaczące wsparcie finansowe ze strony ministerstwa oraz będą punktowane tak, jak gdyby już znalazły się w bazach międzynarodowych" – zapewnił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

Reklama

Rozporządzenie zakłada, że na dofinansowanie mogą liczyć czasopisma, które w ostatnich dwóch latach wydały liczbę numerów wynikającą z oficjalnej częstotliwości wydawania (a więc miesięcznik 12 numerów na rok, kwartalnik odpowiednio 4, a rocznik 1 numer). Aby móc zabiegać o dofinansowanie, należy też zachować zróżnicowanie wśród publikujących autorów. Autorzy z afiliacją tej samej placówki nie mogą stanowić tam więcej niż połowę autorów.

Dofinansowane będą czasopisma, które publikują w otwartym dostępie.

Projekt rozporządzenia zakłada, że maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 120 tys. zł, z czego nie więcej niż 15 proc. mogą stanowić koszty pośrednie.

„W międzynarodowych bazach znajdują się też czasopisma w języku polskim. Język publikacji nie ma tu znaczenia. Aby czasopismo naukowe znalazło się w międzynarodowych bazach danych, musi spełnić standardy jakościowe. To m.in. transparentne zasady recenzowania artykułów przed publikacją, regularność wydawania czasopisma czy skład rady redakcyjnej ‒ powinny w niej zasiadać osoby z różnych instytucji” - podkreśla w komunikacie wiceminister nauki Piotr Mueller.

Resort nauki zapewnia, że dzięki wprowadzanym zmianom naukowcy będą mogli skupić się na nauce, a nie na zbieraniu punktów za publikowanie artykułów o niskiej wartości naukowej.

„W ramach przyszłej ewaluacji każdy naukowiec będzie prezentował nie więcej niż cztery swoje najwybitniejsze osiągnięcia z okresu minionych czterech lat. Stawiamy na jakość, nie ilość” ‒ podkreśla minister Gowin.

Innym z konsultowanych rozporządzeń jest rozporządzenie dot. wynagrodzeń. Projekt rozporządzenia zakłada, że wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410 zł. Ustawa uzależnia od wynagrodzenia profesora wynagrodzenia innych nauczycieli akademickich.

Poza tym pod koniec czerwca do konsultacji trafiły też inne projekty rozporządzeń do Ustawy 2.0. To m.in. projekt w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą, projekt w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.