Dyplom ukończenia uczelni wyższej nie zawsze gwarantuje uzyskanie pracy. Kierując się zasadą: „nauczyć, a nie uczyć” WPiA wychodzi naprzeciw wymaganiom pracodawców, oferując absolwentom programy studiów, które nie tylko umożliwiają zdobycie niezbędnej do dalszego życia zawodowego wiedzy, lecz także przygotowują ich do efektywnego wejścia na rynek pracy. W związku z tym, zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty edukacyjnej, obejmującej m.in. 6 niestacjonarnych kierunków studiów II stopnia.

Jakie studia wybrać?

- ADMINISTRACJA

Zdobądź niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji organów państwowych, zarządzania publicznego oraz polityki finansowej samorządu terytorialnego.

www.wpia.uni.lodz.pl/adm2

- PRAWO MEDYCZNE

Przychodzi baba do lekarza, czyli dlaczego warto studiować Prawo Medyczne na WPiA UŁ

W regule „znaj swoje prawa” nie ma wyjątków, bez znaczenia, którą stroną przy rozwiązywaniu zaistniałego problemu jesteś. Do rekrutacji zapraszamy zarówno personel medyczny, jak i osoby niemające wcześniejszego doświadczenia z tą dziedziną. Żeby lepiej zrozumieć, dlaczego studiowanie na kierunku Prawo Medyczne na WPiA może przynieść tak wiele korzyści skupmy się na jednym z przykładów:

Mężczyzna po wizycie u swych rodziców, schodząc z oblodzonych schodów poślizgnął się i upadł. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu lekarz zbadał pacjenta i ustalił, że pozostaje on pod wpływem alkoholu oraz że uskarża się na bóle kręgosłupa lędźwiowego. Mimo że lekarz sugerował choremu transport do szpitala, ten odmówił hospitalizacji. Prawdopodobnie z powodu stanu nietrzeźwości nie odczuwał bowiem silnie dolegliwości bólowych. Wówczas lekarz poinformował rodzinę pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorego należy ponownie wezwać pogotowie ratunkowe. Następnego dnia rano stacja pogotowia ratunkowego przyjęła takie zgłoszenie. Ostatecznie pacjent został przewieziony do szpitala, gdzie poddano go operacji. Wskutek urazu kręgosłupa i zbyt późnego zabiegu został jednak sparaliżowany od pasa w dół i wymagał długotrwałej rehabilitacji. Utracił również zdolność do pracy w zawodzie. Poniesiony uszczerbek może uzasadniać odpowiedzialność cywilną oraz karną.

W przedstawionym stanie faktycznym kluczowe jest ustalenie, czy lekarz postąpił prawidłowo nie zabierając chorego do szpitala. Rozwiązanie problemu:

www.wpia.uni.lodz.pl/pmed

- PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dzień dobry, dzwonię z ofertą sprzedaży niezastąpionych akcesoriów kuchennych

Problematyka ochrony danych osobowych odgrywa coraz większą rolę, szczególnie w związku z uchwaleniem nowego aktu prawa Unii Europejskiej, rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Przepisy RODO obowiązują także polskich administratorów danych osobowych. Wiedza w zakresie ochrony danych osobowych staje się zatem niezbędna, zwłaszcza dla tych, którzy w związku z realizacją określonych zadań mają dostęp do danych osobowych. O dynamicznym rozwoju ww. dziedziny świadczy również pojawienie się nowego zawodu, inspektora ochrony danych osobowych. Jak wygląda to w praktyce? Skupmy się na jednym z przykładów:

Spółka XYZ będąca administratorem danych osobowych pozyskuje zgody klientów na przetwarzanie danych do celów promocyjno-handlowych drogą telefoniczną. Ścieżka pozyskiwania zgody wygląda następująco. Telemarketer, po przyjęciu zamówienia klienta na określony produkt, odczytuje mu informację: „Informuję Pana/Panią, że Pana/Pani dane osobowe zostały zapisane w bazie danych Spółki XYZ. Składając zamówienie wyraża Pan/Pani zgodę na to, aby Pana/Pani dane osobowe mogły być przetwarzane przez Spółkę XYZ w celach promocyjno-handlowych z zapewnieniem prawa wglądu, poprawy i kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Przedmiotem powyższego stanu faktycznego jest kwestia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Rozwiązanie problemu:

www.wpia.uni.lodz.pl/podo

- PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

Zostań aktywnym uczestnikiem branży biznesowo-podatkowej i uzyskaj narzędzia pozwalające na sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych, świadczenie usług doradczych w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych.

www.wpia.uni.lodz.pl/ppir

- PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

Zostań specjalistą z zakresu prawnych i finansowych aspektów zatrudniania pracowników oraz kadrowo-płacowej obsługi przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej.

www.wpia.uni.lodz.pl/pz

- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierunek dostarcza wiedzę w zakresie uregulowań prawnych systemu zamówień publicznych w Polsce. Umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących wiedzą w zakresie prawa zamówień publicznych, mogących pełnić funkcje związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań. Studia te mają charakter pionierski. Do tej pory kształcenie akademickie z tego zakresu realizowane było jedynie w formie studiów podyplomowych.