Resort sprawiedliwości nie powinien dopuszczać do egzaminu notarialnego osób bez zaświadczeń o ukończeniu aplikacji. Takie wnioski płyną z orzeczeń NSA

Krajowa Rada Notarialna miała prawo odmówić wydania zaświadczeń o odbyciu aplikacji osobom, które podczas nauki nie zaliczyły któregokolwiek z kolokwiów. Takie stanowisko, w kilku już wyrokach, zajął Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający skargi przyszłych rejentów na działania korporacji.

Problemy z rocznikiem