W latach 2006 – 2013 do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło łącznie ponad 85 tys. osób. Zdawalność ukształtowała się na poziomie 44 proc. Najtrudniej dostać się na aplikację notarialną, osoby z wyższą oceną na dyplomie, częściej znajdą się w gronie przyjętych, a w 2013 r. osiem osób wskazało, że przystępuje do egzaminu po raz siódmy – wynika z analizy przedstawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

85 043 – to dokładna liczba osób, które przystąpiły do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, notarialną i komorniczą. Kandydaci najchętniej wybierają aplikację radcowską. W analizowanym okresie było ich prawie 50 tysięcy. Najrzadziej natomiast absolwenci zdają egzamin w celu podjęcia aplikacji notarialnej, na którą najtrudniej się dostać, co można zaobserwować na poniższym wykresie.

Ocena ma znaczenie

Analizy ocen absolwentów studiów prawniczych nie zaskakuje. Da się zaobserwować prawidłowość, że im wyższa ocena uzyskana na dyplomie, tym większy procent zdawalności osób w grupie z tą oceną. W 2012 roku, z wszystkich osób z oceną celującą podchodzących do egzaminu na aplikacje, aż 97,44 proc. uzyskało wynik pozytywny.

Absolwenci chcą być aplikantami?

Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej analizie zbadało także zainteresowanie absolwentów egzaminami wstępnymi na aplikacje. Jak wynika z przedstawionych danych w 2013 roku ponad 60 proc. absolwentów prawa zdecydowało się na podejście do egzaminu.

Kto, gdzie się wybiera

W publikacji MS możemy również znaleźć informacje na temat wyboru kierunku aplikacji przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych. Wynika z nich, że absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego, w porównaniu do innych uczelni, najchętniej wybierali aplikacje notarialną.

Rzeszów zdaje najlepiej

W których komisjach przystępujący do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką w 2013 r. zdawalność była najwyższa? W tej kategorii przoduje Rzeszów oraz Szczecin. Stawkę zamyka natomiast Radom ze zdawalnością na poziomie 32 proc.

Rekordziści

145 punktów – to najlepszy wynik uzyskany podczas ostatnich egzaminów wstępnych na aplikację. Uzyskał go absolwent Uniwersytetu Warszawskiego z 2013 r., który rozwiązywał test przy Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Radcowskiej w Warszawie. Zaraz za nim uplasował się absolwent z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zdobywając 144 punkty.

Najstarszy z kolei rocznik ukończenia studiów, z którego dwóch absolwentów uzyskało wynik pozytywny to 1993. Pierwszy ukończył prawo w Katowicach, a jego „rówieśnik” w Białymstoku.

Do ostatniego wstępnego egzaminu na aplikacje przystąpiło 8 osób, które miały już za sobą 6 prób. Dwie natomiast wskazały, że zdają egzamin po raz 8. Jedna osoba chciała spróbować swoich sił po raz dziewiąty. Egzaminu niestety ponownie nie zdała.