Posiedzenia zespołu przygotowującego zadania na egzamin notarialny będą mogły być nagrywane, a uczestniczące w nich osoby zobowiązane będą do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przygotowywanych zagadnień. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny.
Potrzeba zmiany dotychczasowego rozporządzenia z 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 70, poz. 607)wynika z wejścia w życie ustawy deregulacyjnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 829), która zmodyfikowała m.in. zakres przedmiotowy egzaminu notarialnego, likwidując jego część testową. Zastąpiła też zadania z jego części trzeciej – polegające dotychczas na sporządzeniu opinii prawnej – zadaniem polegającym na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt.
Prócz zmian dostosowujących w projekcie znajdują się jednak i te związane z zasadami funkcjonowania zespołu przygotowującego egzamin. Niektóre są efektem tegorocznych sporów, które przez kilka tygodni paraliżowały funkcjonowanie gremium. I tak w par. 2 projektu proponuje się, aby na jego posiedzeniach, poza siedmioma członkami (4 z resortu i 3 delegowanymi przez Krajową Radę Notarialną), mogły uczestniczyć także osoby upoważnione przez ministra sprawiedliwości, zapewniające obsługę administracyjno-biurową.