Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2014 r. Egzaminy zawodowe nie odbędą się - jak podawano wcześniej - w dniach 18 - 21 marca 2014 r.W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2014 r. Minister Sprawiedliwości informuje, że egzaminy adwokacki i radcowski, wyznaczone uprzednio na dni 18 – 21 marca 2014 r., zostaną przeprowadzone w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829), zakres, tryb i sposób przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego w latach 2014 i 2015 odbywa się na podstawie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych w brzmieniu dotychczasowym, z tym że egzaminy te nie będą obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu.

Konsekwencją likwidacji części testowej egzaminów adwokackiego i radcowskiego jest skrócenie czasu trwania tych egzaminów z czterech do trzech dni, przez co konieczne było dokonanie zmiany uprzednio wyznaczonego terminu przeprowadzenia tych egzaminów.

Przeprowadzenie egzaminów adwokackiego i radcowskiego w ww. terminie zostało uzgodnione z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych.