Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się już pierwsze wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

W tym roku do egzaminów przystąpiła bardzo duża liczba zdających: do egzaminu adwokackiego przystąpiły 2594 osoby, zaś do egzaminu radcowskiego – 4842 osób.

Spośród 104 Komisji Egzaminacyjnych, które w dniach 19–22 marca 2013 r. przeprowadziły egzamin adwokacki oraz radcowski, 48 ogłosiło już wyniki egzaminów. Dotychczasowa średnia zdawalność egzaminu adwokackiego wynosi 72 %, zaś radcowskiego 73 %.

Egzamin adwokacki:

- w Białymstoku do egzaminu przystąpiły 63 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby,
tj. około 86% zdających,
- w Białymstoku (nr 2) do egzaminu przystąpiły 63 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób,
tj. około 92% zdających,
- w Kielcach do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około
63% zdających,
- w Poznaniu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 99 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 81 osób, tj.
około 82% zdających,
- w Szczecinie do egzaminu przystąpiły 63 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 24 osoby, tj.
około 38% zdających,
- w Warszawie do egzaminu przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około
62% zdających,
- w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiły 62 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 46 osób,
tj. około 74% zdających,
- w Warszawie (nr 4) do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby,
tj. około 82% zdających,
- w Warszawie (nr 5) do egzaminu przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj.
82% zdających,
- w Warszawie (nr 6) do egzaminu przystąpiły 62 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób,
tj. około 61% zdających,
- w Warszawie (nr 7) do egzaminu przystąpiły 64 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby,
tj. około 83% zdających,
- w Warszawie (nr 9) do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj.
około 71% zdających,
- w Warszawie (nr 10) do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób,
tj. około 58% zdających,
- w Warszawie (nr 11) do egzaminu przystąpiły 64 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 46 osób,
tj. około 72% zdających,
- w Warszawie (nr 12) do egzaminu przystąpiły 62 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 40 osób,
tj. około 65% zdających,
- w Warszawie (nr 13) do egzaminu przystąpiły 64 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52
osoby, tj. około 81% zdających.

Dotychczasowa średnia zdawalność egzaminu adwokackiego wynosi zatem 72 %.

Wyniki egzaminu adwokackiego w pozostałych komisjach zostaną ogłoszone do 11 maja br.
Egzamin radcowski

- w Białymstoku do egzaminu przystąpiło 59 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około
76% zdających,
- w Białymstoku (nr 2) do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby,
tj. około 72% zdających,
- w Lublinie do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 62 osoby, tj. około
90% zdających,
- w Lublinie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj.
około 85% zdających,
- w Lublinie (nr 3) do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj.
około 71% zdających,
- w Lublinie (nr 4) do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 59 osób, tj.
około 84% zdających,
- w Łodzi (nr 2) do egzaminu przystąpiło 80 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj.
około 68% zdających,
- w Łodzi (nr 3) do egzaminu przystąpiło 80 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 69 osób, tj. około
86% zdających,
- w Opolu do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około
63% zdających,
- w Opolu (nr 2) do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41 osób, tj.
około 57% zdających,
- w Rzeszowie do egzaminu przystąpiły 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, tj.
około 71% zdających,
- w Rzeszowie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj.
69% zdających,
- w Toruniu do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 68 osób, tj.
100% zdających,
- w Toruniu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 57 osób, tj.
około 84% zdających,
- w Wałbrzychu do egzaminu przystąpiło 96 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 78 osób, tj. około
81% zdających,
- w Warszawie do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41 osób, tj. około
62% zdających,
- w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 36 osób, tj.
około 51% zdających,
- w Warszawie (nr 4) do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 51 osób, tj.
około 79% zdających,
- w Warszawie (nr 5) do egzaminu przystąpiły 54 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 33 osoby,
tj. około 61% zdających,
- w Warszawie (nr 6) do egzaminu przystąpiło 56 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj.
około 68% zdających,
- w Warszawie (nr 9) do egzaminu przystąpiły 53 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób,
tj. około 74% zdających,
- w Warszawie (nr 10) do egzaminu przystąpiło 56 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 35 osób,
tj. około 63% zdających,
- w Warszawie (nr 11) do egzaminu przystąpiły 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 62
osoby, tj. około 85% zdających,
- w Warszawie (nr 13) do egzaminu przystąpiło 78 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58
osób, tj. około 74% zdających,
- w Warszawie (nr 14) do egzaminu przystąpiły 74 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48
osób, tj. około 65% zdających,
- w Warszawie (nr 17) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 44
osoby, tj. około 64% zdających,
- w Warszawie (nr 18) do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41
osób, tj. około 60% zdających,
- w Warszawie (nr 19) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52
osoby, tj. około 75% zdających,
- w Warszawie (nr 20) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 51
osób, tj. około 74% zdających,
- we Wrocławiu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 78 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób,
tj. około 74% zdających,
- we Wrocławiu (nr 3) do egzaminu przystąpiło 79 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 59 osób,
tj. około 75% zdających,
- w Zielonej Górze do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj.
około 69% zdających.
Dotychczasowa średnia zdawalność egzaminu radcowskiego wynosi zatem 73 %.

Wyniki egzaminu radcowskiego w pozostałych komisjach zostaną ogłoszone do 15 maja br.