Znane już są wyniki egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 19–22 marca 2013 r. przez 67 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach.

Z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało 3506 spośród 4842 zdających (tj. 72,4%).

Najmniej kłopotów sprawiło zdającym rozwiązanie testu (99% ocen pozytywnych) i zadania z zakresu prawa karnego (97% ocen pozytywnych). Pozytywne oceny z zadania z zakresu prawa gospodarczego otrzymało 93% zdających, z zadania z zakresu prawa cywilnego – 88% zdających, a z zadania z zakresu prawa administracyjnego – 86% zdających.

Z dotychczas nadesłanych danych wynika, że w grupie aplikantów zdawalność wynosi ok. 74%, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób uprawnionych – ok. 45%.

Reklama

Poziom zdawalności tegorocznego egzaminu radcowskiego zbliżony jest do wyników z 2012 r., kiedy to pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało 73% zdających.

Wyniki egzaminu radcowskiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

Reklama

- przed Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku do egzaminu przystąpiło 59 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około 76% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Białymstoku do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. około 72% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy do egzaminu przystąpiło 60 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj. około 82% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Bydgoszczy do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 46 osób, tj. około 79% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku do egzaminu przystąpiły 84 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 79 osób, tj. 94% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 87 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 63 osoby, tj. około 72% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 87 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 66 osób, tj. około 76% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Katowicach do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 59 osób, tj. około 85% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Katowicach do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj. około 78% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Katowicach do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48 osób, tj. około 72% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Kielcach do egzaminu przystąpiło 76 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 25 osób, tj. około 33% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Kielcach do egzaminu przystąpiło 76 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 24 osoby, tj. około 32% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Koszalinie do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 56 osób, tj. około 82% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Krakowie do egzaminu przystąpiło 80 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj. około 68% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Krakowie do egzaminu przystąpiło 78 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj. około 64% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Krakowie do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 60 osób, tj. około 83% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Krakowie do egzaminu przystąpiły 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około 62% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Krakowie do egzaminu przystąpiło 78 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 59 osób, tj. około 76% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 6 w Krakowie do egzaminu przystąpiło 79 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby, tj. około 67% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 7 w Krakowie do egzaminu przystąpiło 75 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 44 osoby, tj. około 59% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Lublinie do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 62 osoby, tj. około 90% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Lublinie do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 85% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Lublinie do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj. około 71% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Lublinie do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 59 osób, tj. około 84% zdających,

-przed Komisją Egzaminacyjną w Łodzi do egzaminu przystąpiło 79 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 62 osoby, tj. około 79% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Łodzi do egzaminu przystąpiło 80 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj. około 68% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Łodzi do egzaminu przystąpiło 80 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 69 osób, tj. około 86% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Olsztynie do egzaminu przystąpiły 62 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, tj. około 84% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Olsztynie do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj. około 85% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Opolu do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około 63% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Opolu do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41 osób, tj. około 57% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 98 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 81 osób, tj. około 83% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 100 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 64 osoby, tj. 64% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 100 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 80 osób, tj. 80% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Poznaniu do egzaminu przystąpiły 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 57 osób, tj. 84% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Poznaniu do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. 60% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie do egzaminu przystąpiły 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, tj. około 71% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Rzeszowie do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj. 69% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie do egzaminu przystąpiło 117 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 85 osób, tj. 73% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Toruniu do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 68 osób, tj. 100% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Toruniu do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 57 osób, tj. około 84% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Wałbrzychu do egzaminu przystąpiło 96 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 78 osób, tj. około 81% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Warszawie do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41 osób, tj. około 62% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 36 osób, tj. około 51% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 46 osób, tj. około 70% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, tj. około 80% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 54 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 33 osoby, tj. około 61% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 6 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 56 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około 68% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 7 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 51 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 40 osób, tj. około 78% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 8 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 55 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. około 76% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 9 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 53 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób, tj. około 74% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 10 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 56 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 35 osób, tj. około 63% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 11 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 62 osoby, tj. około 85% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 12 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 74 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 40 osób, tj. około 54% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 13 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 78 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 74% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 14 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 74 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48 osób, tj. około 65% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 15 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48 osób, tj. około 70% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 16 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 64 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, tj. około 81% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 17 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 44 osoby, tj. około 64% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 18 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41 osób, tj. około 60% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 19 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, tj. około 75% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 20 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 51 osób, tj. około 74% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 78 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 61 osób, tj. około 78% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 78 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 74% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 78 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 57 osób, tj. około 73% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 79 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 51 osób, tj. około 65% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Zielonej Górze do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około 69% zdających.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl