Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja dotycząca egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2014 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego na dni 18 - 21 marca 2014 r.

Jak wyglądają egzaminy?

• Pierwsza część egzaminu

Reklama

Polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zdający może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi, a za każdą prawidłową odpowiedź może uzyskać 1 punkt.

• Druga część egzaminu

Aplikanci będą rozwiązywać zadania z zakresu prawa karnego polegające na przygotowaniu aktu oskarżenia lub apelacji. Jeśli zdający uzna, że nie ma podstaw do ich wniesienia – może sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• Trzecia część egzaminu

Zdający muszą rozwiązać zadania z zakresu prawa cywilnego polegające na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia – sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• Czwarta część egzaminu

Aplikanci w tej części rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego polegające na przygotowaniu umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, albo sporządzają opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• Piąta część egzaminu

Ostatniego dnia kandydaci rozwiązywać będą także zadanie z zakresu prawa administracyjnego polegające na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku, gdy uznają, że brak jest podstaw do ich wniesienia – mogą sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.