Znane już są wyniki egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego w dniach 19–22 marca 2013 r. przez 37 komisji egzaminacyjnych w 13 miastach.

Z informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało 1927 spośród 2586 zdających (tj. ok. 74,4%).
Najmniej kłopotów sprawiło zdającym rozwiązanie testu (96,5% ocen pozytywnych) i zadania z zakresu prawa karnego (96% ocen pozytywnych).

Pozytywne oceny z zadania z zakresu prawa administracyjnego otrzymało 94% zdających, z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 90,5% zdających, a z zadania z zakresu prawa cywilnego – 87,5% zdających.

Z danych nadesłanych dotychczas przez 20 komisji egzaminacyjnych wynika, że w grupie aplikantów zdawalność wynosi ok. 76%, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób uprawnionych – ok. 43%.

Poziom zdawalności tegorocznego egzaminu adwokackiego zbliżony jest do wyników z 2012 r., kiedy to pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało 76% zdających.

Wyniki egzaminu adwokackiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

- przed Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku do egzaminu przystąpiły 63 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj. około 86% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Białymstoku do egzaminu przystąpiły 63 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 92% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj. około 70% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 44 osoby, tj. 62% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Katowicach do egzaminu przystąpiło 75 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 59 osób, tj. około 79% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Katowicach do egzaminu przystąpiły 74 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj. około 68% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Katowicach do egzaminu przystąpiło 75 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 61 osób, tj. około 81% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Katowicach do egzaminu przystąpiło 75 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 69 osób, tj. 92% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Kielcach do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około 63% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Krakowie do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób, tj. około 67% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Krakowie do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. około 74% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Krakowie do egzaminu przystąpiło 59 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 51 osób, tj. około 86% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Lublinie do egzaminu przystąpiło 49 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób, tj. około 80% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Lublinie do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około 79% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Łodzi do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 56 osób, tj. 81% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Łodzi do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj. 70% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu do egzaminu przystąpiły 104 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 86 osób, tj. około 83% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 99 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 81 osób, tj. około 82% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie do egzaminu przystąpiło 117 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 100 osób, tj. około 86% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie do egzaminu przystąpiły 63 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 24 osoby, tj. około 38% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Toruniu do egzaminu przystąpiło 88 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 71 osób, tj. około 81% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną w Warszawie do egzaminu przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około 62% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 62 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 46 osób, tj. około 74% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 59 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 27 osób, tj. około 46% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj. około 83% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj. 82% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 6 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 62 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około 61% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 7 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 64 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby, tj. około 83% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 8 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 55 osób, tj. około 83% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 9 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj. około 71% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 10 w Warszawie do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób, tj. około 58% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 11 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 63 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 46 osób, tj. około 73% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 12 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 62 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 40 osób, tj. około 65% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 13 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 64 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, tj. około 81% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 14 w Warszawie do egzaminu przystąpiły 62 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj. około 81% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu do egzaminu przystąpiły 92 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 57 osób, tj. 62% zdających,

- przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 89 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 68 osób, tj. około 77% zdających.

Szczegółowe informacje na stronie ms.gov.pl