Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja dotycząca terminu tegorocznego zawodowego egzaminu notarialnego. Wiedza przyszłych notariuszy weryfikowana będzie we wrześniu 2013 r.

Zawodowy egzamin

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 11 – 13 września 2013 r.

Co muszą umieć kandydaci

Głównym zadaniem egzaminu zawodowego ma być sprawdzenie przygotowania prawniczego kandydatów przystępujących do egzaminu notarialnego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza.

Weryfikowana będzie wiedza i umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, prywatnego międzynarodowego, ustroju sądów, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu.

Wyższa opłata

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego powinny mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym (Dz.U. 2012, poz. 1478).

Niestety oznacza to podwyższenie opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym do wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – za egzamin trzeba będzie zapłacić 1 280 zł (w zeszłym roku kwota ta wynosiła 1125,00 zł).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym
pobierz plik

Jednocześnie uchylono poprzednie rozporządzenie z 2005 r., które ustalało powyższą kwotę na 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – zatem wzrost wynosi 5 pkt procentowych.