Ponowne sprawdzenie egzaminu przez tą samą osobę nie jest sprawiedliwe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Aplikantka adwokacka otrzymała negatywną ocenę z egzaminu adwokackiego, z prawa karnego.
Nie zgadzała się z tym wynikiem i wniosła skargę do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości. Praca została zwrócona do ponownego sprawdzenia, ale i tym razem wynik był negatywny. Oceny dokonali jednak ci sami egzaminatorzy.