Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja o liście osób, które odwołały się od wyników egzaminu radcowskiego i adwokackiego.

Wiele osób spośród tych, które podchodziły do egzaminu radcowskiego i adwokackiego w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. i nie uzyskały pozytywnego wyniku – odwołało się do komisji egzaminacyjnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości w wyniku obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 366 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm. opublikowało listę kandydatów, których odwołanie do komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw rozpatrywania odwołań od wyników ww. egzaminów zaprocentowało pozytywnym rozstrzygnięciem.

pdf icon Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego
pobierz plik
pdf icon Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego
pobierz plik

Nie w każdym przypadku komisje egzaminacyjne zajmujące się odwołaniami od wyników egzaminów rozstrzygają na korzyść zainteresowanego, ale jak się okazuje czasami warto przeanalizować szanse i próbować walczyć o swoje prawa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ms.gov.pl.