Organizowanie egzaminów na aplikacje prawnicze wyłącznie w soboty uniemożliwia przystępowanie do nich osób z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, dla których jest to dzień świąteczny. Nie ma przeszkód, by wyznaczać na egzamin dodatkowy termin - uważa RPO prof. Irena Lipowicz.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała w tej sprawie pismo do resortu sprawiedliwości. Zaznaczyła w nim, że w sprawie terminów organizowania egzaminów na aplikacje otrzymywała sygnały od wyznawców Kościoła Adwentystów, dla których "sobota jest dniem świątecznym o wyjątkowej wadze".

Według niej liczba osób, które z różnych przyczyn - w tym religijnych - nie mogą przystąpić do egzaminu w sobotę nie jest znaczna.

"Wydaje się więc, że dla tej grupy ubiegających się o przyjęcie na aplikacje możliwe jest ewentualne zorganizowanie egzaminu nie w każdym województwie, a w wybranych miastach" - wskazała prof. Lipowicz.

Dodała, że w takim przypadku zainteresowani innym terminem egzaminu zobowiązani byliby do złożenia - z odpowiednim wyprzedzeniem - stosownych oświadczeń poświadczonych przez odpowiednie grupy wyznaniowe.

RPO wskazała także, że przeprowadzany w całym kraju lekarski egzamin państwowy, a obecnie lekarski egzamin końcowy, organizowany jest w piątki.

"Stało się to m.in. na wniosek zainteresowanych kościołów i związków wyznaniowych oraz na skutek rekomendacji RPO" - głosi pismo prof. Lipowicz zamieszczone na stronach Rzecznika. Zaznaczono w nim także, iż prawnicze egzaminy na koniec aplikacji odbywają się przez kilka dni roboczych, mimo że przystępuje do nich mniejsza liczba zdających niż w przypadku egzaminów wstępnych.

Zgodnie z ustawą o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP świętem adwentystycznym jest sobota, a wierni mają prawo do zwolnienia od pracy od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę.

"Na prośbę pracownika złożoną na początku okresu zatrudnienia lub w jego trakcie, nie późnej jednak niż siedem dni przed dniem zwolnienia, zakład pracy ustala dla niego indywidualny rozkład czasu pracy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do uczniów i studentów, z tym że szkoły udzielając zwolnień od nauki określają sposób wyrównania zaległości dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem" - głosi ustawa.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest wspólnotą chrześcijańską należącą do wyznań protestanckich nawiązujących do profetyzmu, mesjanizmu i millenaryzmu.

Jego początki sięgają połowy XIX w., powstał w Stanach Zjednoczonych. W Polsce liczy około 10 tys. wyznawców.

W drugiej połowie września zeszłego roku do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło blisko 12 tys. prawników. Egzaminy zdało ponad pięć tys. osób.